PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

SP 23 - bardzo CYFROWOBEZPIECZNA szkoła!

Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdańsku bierze udział w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Jest to projekt ogólnopolski, realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

A
A

Szkoła zalicza się do 10% najbardziej zaangażowanych w bezpieczeństwo cyfrowe placówek w kraju. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa jest tam wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców, na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Cyfrowobezpieczna zabawa!

Co zostało zrealizowane w ramach projektu?

  • Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety na temat korzystania z technologii informatycznej i znajomości zasad,
  • Zorganizowanie zebrań z rodzicami, na których przedstawione zostały wyniki ankiet i omówione podstawowe zagrożenia i sposoby  reagowania na cyberprzemoc. Rozdano także ulotki z podstawowymi informacjami.
  • W szkole odbyły się rady szkoleniowe dla nauczycieli na temat: „Praca wychowawcza - cyberprzemoc” oraz "Wykorzystywanie technologii cyfrowych w edukacji".
  • Uczniowie opracowali Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie.
  • Przez cały okres realizacji projektu (IX/2016-III/2017) podejmowane były różnorodne działania edukacyjne, poszerzające wiedzę uczniów na temat usług internetowych, Netykiety, bezpiecznych zachowań w Sieci, w tym:

- tematyczne lekcje, zabawy, konkursy,

- listopad poświęcony był „silnemu hasłu”,

- grudzień korzystaniu z informacji podawanych w Internecie,

- styczeń korzystaniu z różnych usług internetowych,

- luty w szczególności poczcie elektronicznej i Netykiecie,

- w marcu spotkania wszystkich klas z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej na temat odpowiedzialności prawnej i konsekwencji działań w Internecie,

  • Zaproszono kolejne szkoły do rejestracji i realizacji projektu „Cyfrowobezpieczni”.
Spotkania z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej

I jeszcze jedno działanie!

Z okazji Dnia Wiosny w SP 23 zorganizowany został happening „Cyfrowobezpieczni szukają wiosny”, w czasie którego uczniowie mieli okazję zaprezentować przygotowane przedstawienia, scenki oraz piosenki własnego autorstwa, a następnie z okolicznościowymi hasłami przeszli ulicami Oliwy. Rozdawali przechodniom ulotki informacyjne. W sąsiedniej szkole – ZKPiG nr 17 w Gdańsku - podzielili się swoją wiedzą na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Cyfrowobezpieczni szukają wiosny

Podziękowania dla koordynatorów projektu CYFROWOBEZPIECZNI w SP23:

Pani Marii Albrecht, Ewy Białasiewicz- Adamczyk oraz Marioli Tokarskiej