PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przemoc w rodzinie - spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych

Zapraszamy na bezpłatne spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie realizowane na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

A
A
Mat. org.

Projekt obejmuje realizację jednodniowych spotkań edukacyjnych na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz osób narażonych na przemoc w rodzinie. Celem działań jest zmniejszenie zakresu tego problemu. 

Tematyka szkoleń obejmować będzie zjawiska przemocy w rodzinie, formy pomocy, sposoby reagowania na przemoc i zapobiegania przemocy, prawa przysługujące osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie w postępowaniu karnym, cywilnym, rodzinnym; m.in takie tematy jak:

 • pokrzywdzony w procedurze Niebieskie Karty (uprawnienia i obowiązki),
 • 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – sytuacje, kiedy można złożyć wniosek, opłaty od wniosku,
 • główne informacje o możliwościach zaskarżenia decyzji procesowych i orzeczeń w postępowaniu karnym (wyczulenie na obowiązek zawiadamiania organów o zmianie adresu zamieszkania, na zachowanie terminów do wnoszenia środków zaskarżenia),
 • pokrzywdzony jako strona w postępowaniu karnym – dlaczego warto być stroną w postępowaniu przed sądem,
 • środki umożliwiające izolację sprawcy przemocy w rodzinie – do jakich organów można wystąpić o zastosowanie danego środka,
 • pomoc dzieciom – art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz konsekwencje jego zastosowania przy szczególnym nacisku na praktyczne stosowanie prawa.

Spotkania poprowadzi kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów, mających udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeutów oraz prawników.

W trakcie spotkań będą zapewnione:

 • zajęcia z wykwalifikowanymi wykładowcami,
 • indywidualne porady prawne,
 • animacje dla dzieci uczestników,
 • całodzienne wyżywienie,
 • materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej,
 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce spotkania,
 • ubezpieczenie, zawierające wszelkie ryzyka wynikające z programu spotkania oraz zaproponowanych zajęć.

Przewidzianych jest około 6 spotkań w każdym z miast wojewódzkich. Grupy 20 osobowe. Czas trwania 1 spotkania: 5 godzin (w tym 3h zajęć edukacyjnych oraz 2h indywidualnych porad prawnych).

Czas trwania zajęć psychoedukacyjnych: od 22.10.2015 do 10.12.2015 roku, dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) od 17:00 do 19:30.

Zajęcia będą się odbywać w Gdańsku pod adresem: ul. Heweliusza 11, Sala Konferencyjna, XIV piętro.

W razie zainteresowania i jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem: 690 906 901

Pobierz: Plakat (1.09 MB)Ulotkę (955.54 KB)

Kontakt

Anita Dunikowska 
tel: 791 263 456
Marzena Zaremba 
tel: 537 063 456
.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”
współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
Joanna Buchholc (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego