PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Projekt Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach (projekt ASPE)

Projekt Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach (projekt ASPE)
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
ASPE-logo-kolor-cmyk

Projekt Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach (projekt ASPE)

Jest realizowany od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. w pięciu gdańskich publicznych placówkach:

 • Przedszkole nr 63
 • Szkoła Podstawowa nr 60
 • Szkoła Podstawowa nr 61 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 69
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

W tych sześciu placówkach po przeszkoleniu zostało zatrudnionych łącznie 11 asystentów, z których każdy przypisany jest do jednego dziecka, wymagającego wsparcia w obszarze edukacji.

Wsparciem asystenta zostali objęci ci uczniowie i uczennice, którzy z racji swoich specjalnych potrzeb edukacyjnych:

 1. mają trudności:
  • w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole (np. rozumieniu treści, organizacji nauki)
  • w komunikowaniu się,
  • wynikające z niskich kompetencji społecznych,
 2. prezentują zachowania utrudniające pracę reszcie klasy (np. niekontrolowane okrzyki, zachowania itp.)
 3. prezentują zachowania utrudniające pracę reszcie klasy (np. niekontrolowane okrzyki, zachowania itp.)

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania objętego wparciem ucznia (lub wychowanka przedszkola) w zakresie komunikacji, relacji z rówieśnikami, samoobsługi, samodzielności, jak również poprawa funkcjonowania zespołu klasowego pod kątem rozwoju kompetencji społecznych, w tym wrażliwości na różnorodne potrzeby.

Na realizację projektu Miastu został udzielony o grant w wysokości 244 350,15 w ramach ogólnopolskiego projektu „Asystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – pilotaż”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Więcej o projekcie na https://asystentspe.pl/

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb