PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Projekt Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego: uwagi zgłoś do 28 lutego

Projekt Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego: uwagi zgłoś do 28 lutego
Jeszcze do środy, 28 lutego, można zgłaszać uwagi do projektu Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030. Można wypełnić formularz on-line, można umówić się na spotkanie z osobą prowadzącą program, można przysłać swoją opinię pocztą. Za nami tydzień konsultacji społecznych i otwarte spotkanie w Centrum Dolna Brama.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Otwarte spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030
Otwarte spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030
mat. Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku

Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego powstał z myślą o osobach i rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów mieszkaniowych. Mogą w nim uczestniczyć mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, które są w trudnej sytuacji życiowej (z różnych powodów) i jednocześnie mają problem w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych, Uczestnictwo w GPMS to szansa na wyjście na życiową prostą, odzyskanie czy utrzymanie samodzielności. Program łączy bowiem usługi mieszkaniowe (osoba uczestnicząca korzysta z mieszkania na podstawie zawartego kontraktu) oraz pomoc i integrację społeczną na rzecz niezależnego życia (wsparcie asystentów, treningi umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji zawodowych).

W ramach jego pierwszej edycji (na lata 2016-2023), średnio w ciągu jednego roku funkcjonowało 165 mieszkań wspomaganych lub ze wsparciem, z których korzystało 415 osób. W styczniu 2024 w 204 mieszkaniach (76 wspomaganych i 128 ze wsparciem) zapewniano miejsca dla 380 osób.

Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego prowadzony jest we współpracy Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich z organizacjami pozarządowymi. W roku 2023 było ich około 20.

Również w szerokim partnerstwie powstał projekt GPMS na lata 2024-2030, który jest w właśnie konsultowany. Wśród proponowanych zmian jest m.in. możliwość uczestnictwa szerszej niż dotąd grupy osób: w zależności od indywidualnych potrzeb. Dokument określa standard mieszkania oraz wsparcia, zmienia zasady kwalifikacji i podstawę do korzystania z przyznanego mieszkania. Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj.

W środę, 21 lutego, w Centrum Dolna Brama odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne, podczas którego można było zgłaszać uwagi do projektu GPMS. W dyskusji pojawiły się głosy o potrzebie:

  • dostosowania mieszkań już funkcjonujących do szczególnych potrzeb mieszkańców, by nie pozbawiać ich możliwości samodzielnego życia,
  • integracji absolwentów, zbudowania w mieszkańcach poczucia podmiotowości i zachęcania ich do bycia ekspertami przez doświadczenie,
  • nawiązywanie współpracy we wspólnotach lokalnych,
  • wskazania w rocznych planach realizacji programu, jakich mieszkań potrzeba, by odpowiadać na sytuację uczestników,
  • uspójnienia standardów wsparcia, z uwzględnieniem specyfiki mieszkań w programie,
  • wynagradzania osób pracujących w programie adekwatnie do wymagających zadań,
  • podjęcia współpracy międzynarodowej w szerszym niż obecnej wymiarze, by móc korzystać za sprawdzonych innowacyjnych rozwiązań.

Osoby, które chcą zgłosić swoje uwagi i propozycje do projektu GPMS na lata 2024-2030, mają do 28 lutego czas na:

  • wypełnienie kwestionariusza online
  • przesłanie pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem „Konsultacje – GPMS” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: magdalena.malczewska@gdansk.gda.pl;
  • spotkanie w Punkcie Konsultacyjnym: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, Referat Strategii i Programów Społecznych, ul. Kartuska 5, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 58 323 67 08) w trakcie konsultacji, w godzinach pracy Urzędu,

Uwagi i opinie mogą zgłaszać mieszkanki i mieszkańcy Gdańska oraz podmioty realizujące działania statutowe w obszarze integracji społecznej i mieszkalnictwa.