Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok przyjęty 29 września 2011 uchwałą nr XVIII/305/11, zmieniony uchwałą: XXIII/462/2012 z 23 lutego 2012 oraz XXIV/499/2012 z 29 marca 2012 - tekst jednolity

A
A

Dnia 29 września 2011r. Rada Miasta Gdańska przyjęła Uchwałą nr XVIII/305/11 ?Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012", zmieniła go uchwałami: XXIII/462/2012 z 23.02.2012 oraz XXIV/499/2012 z 29.03.2012

W załączeniu:

Program Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok (156 KB)