PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Profilaktyka uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną

Seminarium „Profilaktyka uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną” odbyło się 28.11.2016 roku w Hotelu Scandic w Gdańsku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w ramach funduszy Miasta Gdańska przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

A
A

Seminarium miało na celu wymianę doświadczeń specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, terapeutów uzależnień oraz profesjonalistów podejmujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień. W wydarzeniu wzięło udział  80 osób. Wśród prelegentów znaleźli się:

 • prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz - psycholog, socjolog, wieloletni pracownik PAN, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych IFiS  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
 • Henryk Kędzierski – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii (PTP), dyrektor SPZOZ WOTUW w Stanominie,
 • realizatorzy profilaktycznego programu „Bez granic” Stowarzyszenia „Otwarte drzwi” w Warszawie:
  Hanna Danielska
  – psycholog, kurator społeczny, organizator pracy socjalnej, koordynator programu „Bez granic”, współautor i instruktor warsztatów z profilaktyki uzależnień alkoholowych,
  Joanna Gruzel – asystentka osoby niepełnosprawnej, specjalista w trakcie certyfikacji z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, członek komisji rewizyjnej Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Socjus”,
  Marek Zaboklicki – psycholog, terapeuta zajęciowy, asystent osoby z niepełnosprawnością, współautor i instruktor warsztatów z profilaktyki uzależnień alkoholowych, prowadzonych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Seminarium „Profilaktyka uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Oprócz części wykładowej była dyskusja panelowa. W gronie panelistów, oprócz prelegentów, zasiedli: senator Antoni Szymański, terapeuta Zygmunt Medowski (TPŚ „Mrowisko”), Danuta Wójcicka (PSONI), Bartosz Łapa (WTZ w Kartuzach). Dyskusję panelową poprowadziła Angelika Pawłowska, psycholog aktywnie działający w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gdańsku.

Seminarium „Profilaktyka uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną”


Wnioski z dyskusji panelowej i refleksje budzące się po wykładach podczas seminarium stanowią bazę wyjściową do współpracy między instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu utworzenia Gdańskiego Modelu Pracy terapeutycznej i profilaktycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Podejmując wspólne działania w tym obszarze będzie możliwe podniesienie jakości udzielanej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, dotkniętym problemem uzależnień, oraz ich rodzinom. Warto również objąć specjalistycznym wsparciem asystentów osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwiając im również uczestnictwo w superwizjach i szkoleniach, uwzględniających charakter ich pracy.

Anna Baranowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień