PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Profilaktyka uzależnień w dobie Internetu

A
A

Miasto Gdańsk, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Fundacja Citizen Project serdecznie zapraszają do udziału w cyklu Sesji warsztatowo – szkoleniowych (otwartych spotkań dla nauczycieli) organizowanych w latach 2014-2016 w ramach projektu edukacyjnego: „E-LAB Dynamiczna Tożsamość. Warsztatowa metoda: konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online.”

Elab

Zapraszamy na sesję pierwszą pod tytułem:

„Edukacja medialna, informacyjna i profilaktyka uzależnień w dobie Internetu.

E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Szukamy dobrych praktyk!”

 

Sesja warsztatowo-szkoleniowa odbędzie się 9 października (czwartek) 2014 r. w godz. 12.00-16.00

w Ateneum - Szkoła Wyższa, ul.Wały Piastowskie 1 „Zieleniak” w Gdańsku.

Sesja adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, wychowawców klas, psychologów, pedagogów i osób zainteresowanych tą tematyką.

Udział w sesjach umożliwi nauczycielom przygotowanie, testowanie i ewaluację własnych, nowych scenariuszy lekcji opartych na innowacyjnych technologiach edukacyjnych, takich jak Rozszerzona Rzeczywistość i aplikacje Web 2.0. Stworzone przez nauczycieli scenariusze lekcji będą odnosić się także do konceptu tożsamości online, jaki i do tematów proponowanych przez Państwa w czasie sesji. Zapewnimy ramy pracy i możliwość tworzenia sieci kontatków i wymiany myśli. W wyniku naszych spotkań, pracy projektem powstanie PLATFORMA E-LEARNINGOWA [E – LAB DT] z bibliotekami tematycznymi, narzędziami dydaktycznymi konstruktywnie konfrontacyjnej metody inspirowanej 4 krokami metody dydaktycznej BELS Brain Essential Learning Steps i dydaktyką opracowaną przez Dylana Williama - Formative Assessment (Ocenianie Kształtujące).

Widzimy kompetencje medialne jako wypadkową umiejętności wykorzystania świadomego i krytycznego nowych mediów, technologii, informacji i komunikacji w procesach edukacyjnych i wychowawczych.

Zapraszamy do współdziałania. Będziemy szukać razem „dobrych praktyk” wykorzystując metody dydaktyczne: 4 kroki BELS i dydaktykę wg.D.Wiliamsa podoszącac w ten spsoób umiejetności, które wpływają zarówno na Państwa jakość jaki na jakość pracy w grupie i relacji międzypokoleniowej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: m.piotrzkowska@gcpu.pl, tel. 58 320 70 68 lub 58 320 02 56 w. 43.

Osoby zainteresowane udziałem w sesji otrzymają potwierdzenie mailowe przyjęcia zgłoszenia.

Udział w sesjach jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w ramach programów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

nazwa programu: Edukacja.

nazwa priorytetu: Edukacja medialna i informacyjna.

E-LAB 2014 zaproszenie + program (791.98 KB)

Formularz zgłoszeniowy (183.5 KB)