PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Profilaktyka bezpiecznej kąpieli w gdańskich szkołach

A
A

Wydział Rozwoju Społecznego wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gdańsku zapraszają do wzięcia udziału w akcji profilaktyki bezpiecznej kąpieli w szkołach na terenie Miasta Gdańska.

Organizowany przez MOSiR w Gdańsku, Miejski WOPR w Gdańsku oraz Sekcję Psów Ratowniczych WOPR projekt polega na przeprowadzeniu bezpłatnych zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych. Celem zajęć jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zapoznanie dzieci i młodzieży z możliwymi zagrożeniami, jakie mogą spotkać podczas odpoczynku nad wodą, w tym również na lodzie.

Zajęcia

Podczas zajęć uczniowie będą mogli zobaczyć jak działa sprzęt ratowniczy, nauczyć się podstaw pierwszej pomocy, zapoznać się z charakterystyką pracy gdańskich ratowników wodnych, a także psów ratowniczych. W ramach projektu promowane będą również inne akcje m.in.:

1. "Mamo tu jestem" - polegająca na bezpłatnym kolportażu opasek na rękę dzieci, na których umieszcza się numer telefonu do opiekuna,

2. "Bezpieczna woda" - polegająca na darmowym kolportażu ulotek i broszur przygotowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

3. "Zostań ratownikiem" i "Zimowa szkoła ratownictwa" - polegające na prowadzeniu bezpłatnych zajęć dla dzieci z nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego, przygotowujące do kursu na stopień Młodszego Ratownika WOPR.

Oferta dla szkół:

Planuje się organizację zajęć w każdy piątek w godzinach 8:00-15:00. Prowadzący zajęcia instruktorzy w każdej szkole mogą przeprowadzić jednorazowo cztery prelekcje. Wskazane, aby łączyć klasy w grupy, a w przypadku kilku prelekcji powinny one następować bezpośrednio po sobie. Szczegóły zostaną ustalone korespondencji mailowej.

Chęć organizacji zajęć placówki mogą zgłaszać wyłącznie drogą mailową na adres: biuro@mwopr.gda.pl, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Łukasz Iwański

Kierownik Kąpielisk Morskich w Gdańsku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku

kapieliska@mosir.gda.pl

Więcej informacji: www.mosir.gda.pl

Projekt wspiera Urząd Województwa Pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu ratowania i ochrony ludności pod tytułem „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego w 2014 roku”