Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Repatriacja rodzin narodowości polskiej z Republiki Kazachstanu i innych republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR zapraszanych przez Miasto na pobyt stały

Repatriacja rodzin narodowości polskiej z Republiki Kazachstanu i innych republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR zapraszanych przez Miasto na pobyt stały

A
A

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Podanie z prośbą o repatriację w formie pisemnej, z zawartym opisem sytuacji życiowej rodziny i podpisem wnioskodawcy.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski rozpatrywane są raz w roku. Po przyjęciu przez Prezydenta Miasta jednej z ofert wysyłane jest imienne zaproszenie oraz zaproszenie dla rodziny nieokreślonej imiennie na pobyt stały do Gdańska po czym rozpoczęte zostaje postępowanie repatriacyjne.

Miejsce złożenia dokumentów:

Korespondencyjnie na adres:

Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Osobiście:

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Kancelaria Ogólna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

Osoby odpowiedzialne:

Joanna Krupadziorow
Paulina Wlaźlak

pokój 206

tel.: 58 323 68 11
tel.: 58 526 80 78

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXIX/351/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie osiedlenia w Gminie Gdańsk rodzin narodowości polskiej z Republiki Kazachstanu i innych republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR w brzmieniu nadanym nowelizującą ją Uchwałą Nr XXIV/705/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2000 r.

Inne informacje:

- nie dotyczy -