PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

diagnostyka, porady, terapia, warsztaty

Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i bezpłatne, wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie.

Każda z gdańskich poradni udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Wszystkie ściśle współpracują ze szkołami w rejonie swojego działania - z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz wychowawcami klas. Aby dowiedzieć się, do której poradni należy szkoła można zapytać pedagoga lub zadzwonić do dowolnej placówki.

Elektroniczna rejestracja na pierwszą konsultację do poradni psychologiczno-pedagogicznych


W poradniach pracują specjaliści: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi, którzy w oparciu o przeprowadzone badania udzielają porad i wsparcia.

W Gdańsku funkcjonuje sześć publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych:

Każda poradnia prowadzi: specjalistyczne konsultacje i porady, terapie krótko i długoterminowe dla uczniów i ich rodzin, psychoedukacje (w tym prelekcje, pogadanki i warsztaty o różnej tematyce dla uczniów, nauczycieli i rodziców), mediacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami, interwencje w środowisku szkolnym (w tym obserwacje uczniów z kłopotami rozwojowymi i trudnościami w nauce wraz z bezpośrednim wspieraniem nauczycieli w ich pracy wychowawczej) oraz działalność informacyjną. W poradniach są przeprowadzane diagnozy pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, a czasami również lekarskie. Na pisemny wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów poradnie wydają różnego rodzaju opinie i orzeczenia, w tym o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie nauczania indywidualnego.

Nastolatku, przyjdź do poradni gdy:
Uczniu - nauka sprawia Ci problem; nie potrafisz zrozumieć tego, co czytasz, nie potrafisz poprawnie pisać; chciałbyś umieć uczyć się efektywniej; potrzebujesz porady odnośnie wyboru szkoły czy zawodu; nie umiesz poprawnie wymawiać wszystkich głosek albo się jąkasz, masz trudności w kontaktach z dorosłymi lub rówieśnikami, jesteś nieśmiały, a chciałbyś to zmienić, nie potrafisz znaleźć swego miejsca w grupie, klasie, rodzinie, spotkałeś się z przemocą, masz kłopot z wyrażaniem swoich uczuć, chcesz pomóc swojej koleżance czy koledze.

 

Rodzicu, zgłoś się do poradni, jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko:
Rodzicu - Twoje dziecko ma trudności z nauką, sprawia kłopoty wychowawcze, zachowuje się niezrozumiale, ma problemy z wyrażaniem uczuć, jest zamknięte w sobie lub wybuchowe, ma kłopot w kontakcie z rówieśnikami lub z dorosłymi, podejrzewasz, że sięga po alkohol, narkotyki lub zbyt dużo czasu spędza przy komputerze, ma wadę wymowy.