Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ponowne otwarcie placówek oświatowych - komunikat do nauczycieli

A
A

Szanowni Państwo,

Nauczycielki i Nauczyciele gdańskich przedszkoli i szkół,
 
za nami już ponad 2 miesiące czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Ten zdawałoby się krótki okres, na trwałe zmienia obraz nie tylko gdańskiej edukacji. Każdego dnia uczymy się, jak realizować codzienne obowiązki z wykorzystaniem zupełnie nowych technologii. Dziękuję Wam za otwartość, ale też pamięć o indywidualnym podejściu do każdego dziecka.
 
Ostatnie dni to czas wytężonej pracy na rzecz jak najlepszego przygotowania gdańskich przedszkoli i szkół na ponowne, częściowe otwarcie. Fakt, że już w najbliższy poniedziałek, tj. 18 maja dla części dzieci ponownie otworzą się drzwi większości gdańskich przedszkoli i szkół samorządowych nie oznacza, że to koniec wyzwań. Przed nami może to najtrudniejsze zadanie, codzienna dbałość o przestrzeganie przyjętych procedur i wytycznych oraz edukacja zarówno dzieci, jak i całej społeczności przedszkolnej i szkolnej, jak bezpiecznie zachować się w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Wiem, że jesteście gotowi na to wyzwanie. Proszę jednak, abyście w codziennej pracy z grupą nie zapominali o tych dzieciach, które w dalszym ciągu pozostają w domach.
 
Biegnący wciąż do przodu kalendarz roku szkolnego jest nieustannie „wzbogacany” kolejnymi datami przełomowymi. Zgodnie z wciąż nie popartymi podstawą prawną informacjami, już od 25 maja powinniśmy być gotowi na dalsze otwieranie placówek oświatowych. W dalszym etapie przed nami wyzwanie przygotowania do przeprowadzenia egzaminów przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności sanitarno-epidemicznej. Proszę Was o ścisłą współpracę zarówno z dyrektorami Waszych placówek, jak i w samym gronie pedagogicznym. Tylko nieustanne śledzenie pojawiających się komunikatów na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego pozwoli na wypracowanie potrzebnych zasad i procedur. Nie miejmy złudzeń. Podobnie, jak w dotychczasowych sytuacjach kryzysowych, to na barkach środowiska pedagogicznego i organów prowadzących zostanie złożony obowiązek wpisania w zrozumiałe ramy, intencji ogłaszanych na szczeblu centralnym.
 
Tym wszystkim, którzy już od poniedziałku wracają do bezpośredniej pracy z dziećmi, jak również Tym, którzy dopiero przygotowują się na zapowiadane ponowne otwarcie przypominam:
 
1. Przestrzegajmy ściśle przyjętych w placówce procedur opracowanych na bazie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Pamiętajmy o dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych, ale też własne i naszych rodzin.
3. Na bieżąco monitorujmy sytuację w grupie, sprawdźmy dostępne formy kontaktu z rodzicami i opiekunami.
4. Nieustannie przypominamy o podstawowych zasadach higienicznego i bezpiecznego zachowania.
5. Starajmy się stworzyć jak najbardziej naturalne warunki pobytu dzieci w placówce. Przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa bądźmy racjonalni.
6. Swoją uwagą i wsparciem w dalszym ciągu otaczajcie dzieci, których rodzice zdecydowali się na pozostawienie ich w domach.
 
Zdajemy sobie sprawę, jak duże czeka nas wszystkich wyzwanie. Na czas bezpiecznego, ponownego otwarcia placówek przypominam o pełnym wsparciu ze strony organu prowadzącego i stałej gotowości na udzielanie Państwu niezbędnych informacji.
 
Z wyrazami szacunku
 
Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska