PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pomorskie pomaga

Pomorskie pomaga
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
unia

POMORSKIE POMAGA

1. Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant "Pomorskie Pomaga" dla Domu Pomocy Społecznej "Polanki"

Gmina Miasta Gdańska w roku 2020 zrealizowała grant w wysokości 341.884,40 zł na wsparcie pracowników domów pomocy społecznej  w walce z epidemią COVID-19 w ramach programu "Pomorskie Pomaga"

Celem projektu było łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

W ramach projektu pracownikom Domu Pomocy Społecznej "Polanki": opiekunom, pokojowym, kierowniki Działu Opiekuńczego, instruktorom terapii zajęciowej, fizjoterapeucie, psychologowi, pracownikom socjalnym, którzy bezpośrednio wykonują prace z mieszkańcami DPS-u w warunkach zagrożenia epidemicznego wypłacono dodatki specjalne za okres lipiec-listopad 2020. Dodatek wypłacono w zróżnicowanej wysokości w zależności od faktycznego zaangażowania pracownika oraz czasu faktycznie przepracowanego.

Kolejnym efektem realizacji programu było stworzenie na terenie Domu 8 miejsc zakwaterowania dla pracowników poza ich miejscem zamieszkania. Pokoje zostały wyposażone w łóżka rozkładane z materacem, pościel, kołdry, koce i poduszki, ręczniki, parawan, wieszaki, telewizor, lodówkę, czajnik elektryczny, urządzenie do podgrzewania posiłków, naczynia, komody, szafę tekstylną, stół, krzesła i fotele oraz dozowniki do mydła.

Ponadto w ramach działania zapewniono całodziennego wyżywienia 15-tu pracownikom, którzy przebywali na terenie DPS Polanki rotacyjnie w okresie 01.05.2020-31.05.2020 przez całą dobę podczas, której świadczyli pracę i odpoczywali po niej w związku objęciem kwarantanną całej placówki.

Grant "Pomorskie Pomaga" współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Wiedza Edukacja Rozwój Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

2. Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant „Pomorskie Pomaga" dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja", mieszczącego się przy ul. Hożej 4.

 

Gmina Miasta Gdańska w roku 2020 zrealizowała grant w wysokości 207 700,00 zł na wsparcie pracowników domów pomocy społecznej  w walce z epidemią COVID-19 w ramach programu „Pomorskie Pomaga"

Celem projektu było łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

W ramach projektu 26 pracownikom Działu Opieki i Rehabilitacji Domu Pomocy Społecznej „Ostoja" wykonującym bezpośrednią pracę z mieszkańcami wypłacono dodatki do wynagrodzeń w formie nagród za 5 miesięcy pracy (czerwiec – październik 2020) w czasie szczególnego zagrożenia, które dodatkowo zmotywowały pracowników do ścisłego przestrzegania obowiązujących zaleceń i procedur związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wsparcie pracowników środkami pochodzącymi z Grantu częściowo zrekompensowało ich ciężką, odpowiedzialną i niezbędną pracę na rzecz mieszkańców. Dodatek wypłacono w zróżnicowanej wysokości w zależności od faktycznego zaangażowania pracownika oraz czasu faktycznie przepracowanego.

 

Kolejnym efektem realizacji programu było stworzenie na terenie placówki 8 miejsc zakwaterowania dla pracowników poza ich miejscem zamieszkania. Z uwagi na wystąpienie licznych zarażeń na terenach domów pomocy społecznej, niezbędne było przygotowanie placówki na możliwość wprowadzenia koszarowego trybu pracy. Zakupiono 4 kanapy / fotele rozkładane, 4 tapczany, parawany, lodówkę do przechowywania artykułów spożywczych pracowników, 2 telewizory, 2 laptopy do zapewnienia kontaktu pracowników z rodzinami za pomocą komunikatorów internetowych oraz zamgławiacz elektryczny do dekontaminacji przygotowanych pomieszczeń noclegowych w celu zminimalizowania transmisji wirusa.

 

3. Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant "Pomorskie Pomaga" dla Domu Pomocy Społecznej "Orunia"

Gmina Miasta Gdańska w roku 2020 zrealizowała grant w wysokości 514 062,29 zł na wsparcie pracowników domów pomocy społecznej  w walce z epidemią COVID-19 w ramach programu "Pomorskie Pomaga"

Celem projektu było łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom niepełnosprawnym intelektualnie często z innymi niepełnosprawnościami i chorobami.

W ramach projektu pracownikom Domu Pomocy Społecznej "Orunia": opiekunom, terapeutom, kierownikom Działu Opiekuńczego, instruktorom terapii zajęciowej,  psychologowi oraz pracownikowi socjalnemu, którzy bezpośrednio wykonują prace z mieszkańcami DPS-u w warunkach zagrożenia epidemicznego wypłacono dodatki specjalne za okres od 06.2020 r. do 07.2020 r. oraz od 09.2020 r. do 11.2020 r. Dodatek wypłacono w zróżnicowanej wysokości w zależności od faktycznego zaangażowania pracownika oraz czasu faktycznie przepracowanego.

Kolejnym efektem realizacji programu było zapewnienie całodziennego wyżywienia dla 45 pracowników przebywających całodobowo w izolacji wraz z mieszkańcami DPS. Podczas rotacyjnej izolacji świadczyli pracę i odpoczywali po niej w związku objęciem kwarantanną całej placówki lub oddziału w okresie sierpień, październik, listopad i grudzień.  

Ponadto w ramach działania zapewniono 2 miejsca tymczasowej kwarantanny dla mieszkańców DPS. Wsparciem objęto 12 mieszkańców, którzy rotacyjnie odbywali kwarantannę po pobycie w szpitalu,  w okresie od października do grudnia 2020

 

Grant „Pomorskie Pomaga" współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Wiedza Edukacja Rozwój Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Plakat Pomorskie Pomaga-1