PORTAL MIASTA GDAŃSKA

POMORSKIE NFZ

POMORSKIE NFZ
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
unia

POMORSKIE NFZ

 

1. Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19." dla Domu Pomocy Społecznej "Polanki"

 

Gmina Miasta Gdańska w roku 2020 zrealizowała grant w wysokości 27.100,88 zł na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19.

W ramach projektu pielęgniarkom zatrudnionym w  Domu Pomocy Społecznej "Polanki" wypłacono dodatki do wynagrodzeń za okres maj-sierpień 2020 oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekujące wykorzystywane podczas zabiegów wykonywanych przez personel medyczny.

 

2. Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19" dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja".

Gmina Miasta Gdańska w roku 2020 zrealizowała grant w wysokości 4 954,91 zł na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19.

W ramach projektu pielęgniarce zatrudnionej w  Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” wypłacono dodatek do wynagrodzeń za okres maj-czerwiec 2020 oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekujące wykorzystywane podczas zabiegów wykonywanych przez personel medyczny.

3. Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19" dla Domu Pomocy Społecznej „Orunia".

Gmina Miasta Gdańska w roku 2020 zrealizowała grant w wysokości 3 276,61zł na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19.

W ramach projektu pielęgniarce zatrudnionej w Domu Pomocy Społecznej „Orunia” wypłacono dodatek do wynagrodzeń za okres maj 2020 oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekujące wykorzystywane podczas zabiegów wykonywanych przez personel medyczny

4. Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19." dla Domu Pomocy Społecznej "Polanki"

Gmina Miasta Gdańska w roku 2021 zrealizowała grant w wysokości 24.477,36 zł na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19.

W ramach projektu pielęgniarkom zatrudnionym w Domu Pomocy Społecznej "Polanki" wypłacono dodatki do wynagrodzeń za okres wrzesień-grudzień 2020 oraz opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od w/w wynagrodzeń .

Grant "Pomorskie NFZ" współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Grant "Pomorskie NFZ" współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

MZ
NFZ