PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

"Pomagamy pomagać" - porozmawiajmy o współczesnych problemach

Kampania edukacyjno-informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

A
A

Specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowali ciekawą kampanię edukacyjno-informacyjną „Pomagamy pomagać” adresowaną do gdańskich uczniów i nauczycieli.  Ma ona na celu uwrażliwienie na problemy społeczne i pokazanie działań podejmowanych przez pracowników socjalnych i inne służby pomocowe. Dzięki cyklicznym spotkaniom na lekcjach wychowawczych pracownicy MOPR w przystępny sposób, dostosowany do wieku uczniów przybliżą problemy występujące we współczesnym społeczeństwie.

"Na spotkaniach będą omawiane najważniejsze kwestie związane z problemami osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, rodzin z dziećmi i sposoby ich przezwyciężania. Pracownicy MOPR będą także zachęcali uczniów do podjęcia działań wolontarystycznych na rzecz potrzebujących osób w ich środowisku, przedstawią jak buduje się społeczność lokalną i społeczeństwo obywatelskie. Uczniowie będą mieli także możliwość odwiedzania wybranych placówek takich jak: Domy Pomocy Społecznej, Domy dla Dzieci, Schroniska dla Bezdomnych” - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska.

Aby przyłączyć się do tej kampanii, wystarczy zaprosić specjalistę do swojej szkoły!

Szczegółowe informacje:

Monika Ostrowska
samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej/rzecznik prasowy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Konrada Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
Tel. 58 342 31 50
Fax 58 342 31 51
Kom. 797 909 128
e-mail: m.ostrowska@mopr.gda.pl