Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podsumowanie spotkania otwierającego przygotowanie Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku

A
A

W dniu 23 czerwca odbyło się spotkanie on-line w sprawie priorytetów współpracy Miasta Gdańska  
z organizacjami pozarządowymi w przyszłym roku. Webinar odbywał się w formule prezentacji oraz sesji pytań i odpowiedzi. Zarejestrowany przebieg spotkania wraz z prezentacją prowadzących oraz komentarzami, dostępne są pod linkiem: https://tiny.pl/7d7t9  

 

Reagowaliśmy na pytania i kwestie, którymi uczestnicy i uczestniczki dzielili się w komentarzach.  Najważniejsze z nich (zachowano pisownię oryginalną): 

 

  • Program wieloletni jest martwy. Był pomysłem na wyznaczenie dalekosiężnych celów współpracy i dzisiaj stracił sens, gdy mamy programy operacyjne  

 

  • zobaczmy NGO, których nie widać  

 

  • potrzebne są środki na przeciwdziałanie DYSKRYMINACJI w Gdańsku, ze względu na ustawowe przesłanki i jeszcze: W priorytetach współpracy i obszarach, w których nie obcinamy dofinansowania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć oraz ze względu na inne przesłanki - przeciwdziałanie przemocy ze szczególnym uwzględnieniem grup szczególnie narażonych na przemoc 

 

  • Fundraising - bardziej niż szkoleń potrzebujemy pieniędzy na zatrudnienie specjalistów ds. fundraisingu   Z naszego doświadczenia wynika, że zasobów kadrowych / osobowych w NGO jest zawsze za mało i bardzo często nie ma skąd wziąć pieniędzy na zatrudnienie specjalistów (takich nie zajmujących się pracą z klientem/ką), np. ds. fundraisingu, marketingu, promocji, PR itd. Bardzo często to jest jedna osoba, która robi wszystko: koordynuje, rozlicza, pisze sprawozdania i wnioski, zajmuje sie administracją, fundraisingiem, marketingiem, promocją i PR, itd. itd, więc nawet jak się przeszkoli, to nie będzie miała czasu, aby się tym zająć (zając w taki sposób, aby to przynosiło efekty finansowe).  

 

  • Nie do przecenienia są spotkania z różnymi jednostkami Miasta, przybliżające zakres działań i rolę NGO w życiu Miasta, w działaniach na rzecz Gdańszczan. Odnosi się wrażenie, że funkcjonują tzw znajomości branżowe, tematyczne. Ważna jest przynajmniej ogólna wzajemna wiedza o profilach NGO czy zakresach działań poszczególnych jednostek Miasta. Jakieś spotkanie, szkolenie, warsztaty. Widziałabym w tym możliwość poprawy współpracy.  

 

  • Może po 15 latach aktywnej współpracy Miasta i organizacji na bazie ustawy o działalności pożytku publicznego należy zobaczyć gdzie jesteśmy we współpracy co się zmieniło po 15 latach. 

 

Następnym krokiem, będą spotkania tematyczne wg tematów, które wydały się najważniejsze: 

14 lipca o 15.00 “Ekonomia współdzielenia - czy jest możliwa w projektach społecznych?” 

 

16 lipca o 15.00 “Współpraca niefinansowa w obecnych warunkach – rekomendacje na 2021 rok.” 

 

Spotkania odbędą się w reżimie sanitarnym, wobec czego obowiązkowe są zapisy. Informacje  
o zapisach wraz z zaproszeniem, zostaną rozesłane w Newsletterze NGO – Info.  

 

sporządziła: Katarzyna Werner