PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Podsumowanie projektów unijnych SUPER i RKPP zrealizowanych w szkołach w latach 2016-2018 z zakresu edukacji ogólnej

Podsumowanie projektów unijnych SUPER i RKPP zrealizowanych w szkołach w latach 2016-2018 z zakresu edukacji ogólnej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
projekty unijne
 
 

PROJEKTY RPO WP 2014-2020, 3.2.1 Edukacja ogólna  

                

W latach 2016-2018 zrealizowaliśmy w partnerstwie dwa duże projekty unijne:

Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”- SUPER

Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”- RKPP

dla ponad 20 tys. uczniów i 3 tys. nauczycieli gdańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na łączną kwotę aż 45,4 mln zł!

 

Zakres tematyczny wsparcia przedstawia poniższa tabela oraz prezentacja do pobrania RPO 3.2.1_na www.gdansk.pl (1.48 MB)

 

 

Partner

 


 

Szkoły podstawowe

 

Szkoły ponadpodstawowe

 

Projekt SUPER

 

Projekt RKKP

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

 

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański

Akceleracja biznesowa młodzieży
Fundacja Edukacyjna
ODiTK

 

Akademia Kompetencji Nauczyciela, Mindfulness i komunikacja empatyczna, A ja chcę być…, Trening Zastępowania Agresji, Mediacje rówieśnicze,Tutoring szkolny, TOC, Umiem się uczyć…, Terapia pedagogiczna i psychologiczna

 

Akademia Kompetencji Nauczyciela, Trening Zastępowania Agresji, Mediacje rówieśnicze, Szkoła  dla Wszystkich, Terapia pedagogiczna i psychologiczna oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjlanych potrzebach edukacyjnych

Stowarzyszenie Morena Szkolne Koła Pierwszej Pomocy HOPR; Edukacja morska; Szkolne Koła Caritas; Szkolne Koła Planszówek

 

Karta Młodzieżowa (moduł w Karcie Mieszkańca); Fundusz Młodzieżowy;  Spółdzielnie Uczniowskie; Szkolne Koła Pierwszej Pomocy HOPR; SPINKA - Szkolne Koła Informacji i Kariery; Szkolne Koła MEDIA CUB, Szkolne Koła Robotyczne, Edukacja morska; Szkolne Koła Caritas;  Szkolne Koła Europejskie i Debaty Oxfordzkie; Szkolne Koła Planszówek

DC Edukacja Sp. z o.o.

 

Matematyka dla klas 1-3
Programowanie i robotyka
Tablety w edukacji

Programowanie i robotyka
 EKO MODELE
OZE - Odnawialne Źródła Energii
VULCAN Sp. z o.o.

 

Cyfrowy Nauczyciel Gdańskiej Szkoły - Bezpieczeństwo w sieci; Cyberprzemoc; Elektroniczny Dziennik; Office 365; e-technologie w dydaktyce; tablica interaktywna; GPE

 

Cyfrowy Nauczyciel Gdańskiej Szkoły - Bezpieczeństwo w sieci; Cyberprzemoc; Elektroniczny Dziennik; Office 365; e-technologie w dydaktyce; tablica interaktywna; GPE