PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Pierwsza w Gdańsku szkoła z tytułem ?Szkoły uczącej się?, która przeszła trzyletni cykl doskonalenia

Szkoła Podstawowa nr 76 w Gdańsku uzyskała tytuł ?Szkoły uczącej się? w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

A
A

Szkoła Podstawowa nr 76 w Gdańsku uzyskała tytuł ?Szkoły uczącej się?  w ramach programu  Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

15 kwietnia 2011 roku w gdańskiej szkole odbył się panel koleżeński, który był finałem i zarazem ukoronowaniem trzyletnich działań doskonalących kadry pedagogicznej. Do Szkoły Podstawowej nr 76 w Gdańsku przyjechało 22 panelistów z całej Polski uczestniczących w programie oraz trenerzy Centrum Edukacji Obywatelskiej - Marta Bielska i Bernadetta Czerkawska, moderator spotkania. Wspólnej refleksji nad doskonaleniem nauczania towarzyszyła prezentacja działań podejmowanych przez gdańską szkołę podstawową zorientowanych na podniesienie jakości pracy i udział w lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. Miłym akcentem spotkania było przedstawienie ,,Spacerkiem po Gdańsku? przygotowane przez uczniów i nauczycieli szkoły.

Tematem przewodnim wymiany doświadczeń była realizacja dwóch głównych celów programu, z których pierwszy dotyczył stosowania przez nauczycieli elementów ?oceniania kształtującego? (?nacobezu?, cele w języku ucznia), drugi natomiast wiązał się ze współpracą z rodzicami. Obecnie w krajach OECD ?ocenianie kształtujące? (zwane ?ocenianiem pomagającym się uczyć?) uważane jest za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. Wymaga od nauczyciela profesjonalizmu opartego na wysokiej świadomości procesu uczenia i uczenia się. Najważniejszą częścią OK jest dawanie uczniom informacji zwrotnej, pomagającej im w nauce, zawierającej 4 elementy:

  1. co uczeń zrobił dobrze?
  2. co w pracy ucznia należy poprawić?
  3. w jaki sposób uczeń ma poprawić swoją pracę?
  4. wskazówki dla ucznia na przyszłość.

Oczekiwanym finałem panelu i zarazem ukoronowaniem trzyletniej pracy nauczycieli było przyznanie Szkole Podstawowej nr 76 w Gdańsku tytułu ?Szkoły uczącej się? i wejście do  elitarnego grona polskich szkół uczestniczących w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na dyplomie przekazanym przez organizatorów 15 kwietnia czytamy: Szkoła podstawowa nr 76 im. Jarosława Dąbrowskiego w Gdańsku jest w gronie szkół uczących się. Dyrektor szkoły i nauczyciele wspólnie budują wewnętrzny system zapewniania jakości poprzez stawianie mierzalnych celów, zespołową pracę służącą ich realizacji, monitorowanie efektów pracy oraz krytyczną refleksję nad praktyką szkolną.

Gratulujemy nauczycielom, pracownikom, uczniom i rodzicom tej szkoły tytułu, którego uzyskanie było możliwe dzięki wytrwałej i konsekwentnej pracy kadry pedagogicznej wspieranej przez całą społeczność szkolną - Dyrekcja Wydziału Edukacji.

Zobacz:

  1. ocenianie kształtujące w Szkole Podstawowej nr 76 w Gdańsku
  2. więcej o ocenieniu kształtującym