PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Oświadczenie w sprawie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Happy Kids Osowa

A
A

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Happy Kids Osowa informują,

że w dniach 22-25 stycznia 2018 roku w ww. szkole przeprowadzona została kontrola Pomorskiego Kuratorium Oświaty, której celem była weryfikacja stawianych placówce zarzutów w zakresie realizowania podstawy programowej.

W wyniku kontroli Kuratorium wskazało, że Szkoła prawidłowo realizuje podstawę programową, a zatrudniona kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje.

Wobec powyższych ustaleń Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że apele wskazujące na nieprawidłowości, zgłaszane przez rodziców w wyżej wymienionym zakresie, okazały się nieuzasadnione.