Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dla niesamorządowych placówek edukacyjnych dotyczące podjętych działań i zaleceń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

A
A

Tu znajdą Państwo pliki do pobrania dotyczące podjętych działań i zaleceń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Informacje te przekazywaliśmy na bieżąco do wszystkich placówek edukacyjnych w Gdańsku.

19 maja:

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduję się komunikat dotyczący wytycznych GIS, MZ i MEN w związku z stopniowo uruchamianą pracą przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne.

Poniżej aktualne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

Rozporządzenie MEN dz.u.2020.374 (542.19 KB)

Rozporządzenie MEN dz.u.2020.410 (89.91 KB)

 

13 maja:
 
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się komunikat dotyczący kolejnego etapu powrotu do stacjonarnego funkcjonowania placówek oświatowych. 
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami:
 

5 maja:

List Prezydent Miasta Gdańska skierowany do Przedstawicieli organów prowadzących placówki niesamorządowe.

List do przedstawicieli organów prowadzących niesamorządowe żłobki i przedszkola (273.71 KB)

30 kwietnia:

W związku komunikatem Prezesa Rady Ministrów oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 otrzymaliście Państwo informację, że organy prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych oraz poradnie psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradnie specjalistycznych od środy 6 maja mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowo przesłaliśmy materiały skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych samorządowych, z możliwością ewentualnego wykorzystania przez Państwa placówkach niesamorządowych, do których linki znajdziecie Państwo poniżej:

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek dodatkowych informacji czy wytycznych będziemy Państwa na bieżąco informować.

Przydatne informacje:

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Pliki do pobrania:

COVID_ICON (548.1 KB)

koronawirus_powrót (574.71 KB)

Pakiet-informacyjny-nauczyciel (235.67 KB)

Pakiet-Informacyjny-rodzic (361.89 KB)

rozporządzenie_MEN_1 (277.3 KB)

rozporządzenie_MEN_2 (294.91 KB)

Wytyczne_GIS_i_MZ (252.02 KB)

Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećm (2.06 MB)

27 kwietnia:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zamieszczonym na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU, funkcjonowanie form opieki nad dziećmi do lat 3 zawieszone jest do 3 maja 2020 r. Obecnie nie ma żadnej informacji, dotyczącej jakichkolwiek ograniczeń funkcjonowania powyższych placówek od 4 maja br.
W przypadku pojawienia się informacji czy wytycznych będziemy Państwa na bieżąco informować.
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zamieszczonym na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU, szkoły i przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja.

10 kwietnia:

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się komunikat informujący o zamknięciu placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz zostało wdane rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 

26 marca:

Dotacja za m-c kwiecień 2020 r.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz 493) informujemy/wyjaśniamy, że dotacja w m-cu kwietniu 2020 r. w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych przekazana zostanie w oparciu o liczbę uczniów wykazanych na dzień 01.04.2020 r. bez dokonywania korekty o frekwencję. 
W przypadku pozostałych jednostek oświatowych zasady przekazywania dotacji nie ulegają zmianie czyli otrzymują Państwo dotację według liczby uczniów wykazanych na dzień 1-go kwietnia 2020 r.
 

25 marca:

Informacja dotycząca Opiekunów Dziennych

Informacja dotycząca Opiekunów Dziennych (95.45 KB)

Informacja skierowana do niesamorządowych placówek opieki nad dziećmi do lat 3.

Informacja dla niesamorządowych placówek opieki nad dziećmi do lat 3 (102.28 KB)

19 marca:

Informacja dotycząca wypłat dotacji w trakcie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Gdańska.

Wypłata dotacji w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Gdańska (144.56 KB)

13 marca:

Otrzymaliście Państwo treść maila przesłanego, od Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorza Krygera, do placówek samorządowych w celu ewentualnego wykorzystania. Jednocześnie przypominamy, że ostateczna decyzja w zakresie organizacji działań placówki oświatowej należy do organu prowadzącego:

Organizacja pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych (390.73 KB)

13 marca: 

Informacja skierowana do żłobków i klubów dziecięcych:

Zarządzenie Prezydent Miasta Gdańska dotyczące ograniczenia funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (153.77 KB)

11 marca -  Informacje dla rodziców:

list_rodzice_koronawirus (145.84 KB)

11 marca - Informacja MEN w sprawie zawieszenia zajęć

10 marca - Materiały dotyczące koronawirusa:

Sposoby zapobiegania zakażeniu wirusami (605.1 KB)

Koronawirus_wytyczne (387.23 KB)

koronawirus_wytyczne 1 (102.15 KB)

 

Podstawa prawna:

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie MEN z 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Zarządzenie Nr 398/20 Prezydenta Miasta Gdańska z 26.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Polecenie Wojewody Pomorskiego z 24 marca 2020 r. dot. zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.;
 • Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Zarządzenie Nr 322/20 Prezydenta Miasta Gdańska z 12.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Komunikat Wojewody Pomorskiego z 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa;
 • Rozporządzenie MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11.03.2020 r. - Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach;
 • Komunikat MEN z 11.03.2020 r. - zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;
 • SPECUSTAWA – ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.