PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje dla niesamorządowych placówek edukacyjnych dotyczące podjętych działań i zaleceń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informacje dla niesamorządowych placówek edukacyjnych dotyczące podjętych działań i zaleceń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Tu znajdą Państwo pliki do pobrania dotyczące podjętych działań i zaleceń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Informacje te przekazywaliśmy na bieżąco do wszystkich placówek edukacyjnych w Gdańsku.

 

27 sierpnia:

Przygotowania do nowego roku szkolnego – konferencja prasowa Ministra Edukacji.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-nowego-roku-szkolnego

 

26 sierpnia:

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduję się komunikat dotyczący Aktualnych wytycznych GIS dla dyrektorów przedszkoli.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

 

20 sierpnia:

Komunikat Prezydent Miasta Gdańska skierowany do Przedstawicieli organów prowadzących placówki niesamorządowe dot. nowego roku szkolnego.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy gdańskich szkół i placówek oświatowych,

pomimo formalnie wciąż trwających wakacji zarówno my, jaki i zapewne wielu z Państwa aktywnie przygotowujemy się do wyzwań nowego roku szkolnego. Przed nami wszystkimi liczne trudności, ale też jestem przekonana liczne sukcesy i pozytywne zmiany. W związku z czym, stosując się do opublikowanych wytycznych GIS i MEN, pamiętajmy:

 1. Pomimo odejścia od nauki w formie zdalnej wciąż utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego nie napawa optymizmem. Zawczasu przygotujcie kilka wariantów pracy placówki bazując na zdobytym już doświadczeniu z poprzedniego roku szkolnego.
 2. Wszelkie wątpliwości i pytania kierujcie na bieżąco zarówno do odpowiednich służb sanitarnych, jak i do Wydziału Rozwoju Społecznego. 
 3. Zadbajcie o sprawną i aktualizowaną komunikację zarówno z pracownikami, jak i uczniami i ich rodzicami i opiekunami.
 4. W przypadku przejścia na tryb zdalnej nauki, priorytetem jest zarówno zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas, jak i nie poddanie nikogo wykluczeniu, w tym wykluczeniu cyfrowemu.
 5. Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej. Do niezbędnego minimum ograniczcie możliwości tworzenia się większych skupisk osób na terenie placówki. Nie rekomendujemy organizowania większych wydarzeń np. apeli, uroczystości i turniejów.
 6. Opracowując wewnętrzne procedury zadbajcie o wydzielenie mniejszych stref dla poszczególnych grup uczniów, np. dla klas 0-3, 4-6 i 7-8. Pozwoli to w przypadku potwierdzenia przypadków zarażenia wyznaczyć krąg osób, które należy poddać kwarantannie. 
 7. Rok szkolny każdorazowo charakteryzuje się olbrzymią dynamiką. Ten najbliższy będzie pod tym względem szczególny. Tempo zmian zarówno w przepisach oświatowych, jak i wytycznych sanitarnych wymaga od nas wszystkich bieżącego śledzenia trwającego procesu legislacyjnego. Będziemy starali się zawsze Państwa wspierać w tych działaniach, nie zwalnia to nas jednak z odpowiedzialności w tym zakresie.

Powoli kończą się te niezwykle pracowite wakacje. Przed nami nowy rok szkolny. Kluczem do sukcesu jest właściwe przygotowanie się na czekające nas wyzwania. Oczywiste jest, że nie będziemy mieli możliwości przewidzenia wszystkich możliwych trudności i sytuacji kryzysowych. Ważne jest jednak, abyśmy spróbowali wspólnie przejść etap przygotowań.

 

Na najbliższy czas i rozpoczynający się rok szkolny pozostaję z wyrazami szacunku

 

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdańska

 

12 sierpnia:

 

Aktualizacja rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej

lex-dz-u-2020-1389-czasowe-ograniczenie (75.23 KB)

lex-dz-u-2020-1166-t-j-bezpieczenstwo-i-higiena-w (116.66 KB)

lex-dz-u-2020-493-szczegolne-rozwiazania-w-okresie (4) (185.81 KB)

lex-dz-u-2017-1657-rodzaje-innych-form-wychowania (90.71 KB)

 

6 sierpnia:

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej została zamieszczona informacja dotycząc rozpoczęcia roku szkolnego: Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

 

6 lipca:

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduję się komunikat dotyczący aktualnych wytycznych GIS, MZ i MEN w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Poniżej aktualne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

Dz.U.2020, poz. 410-czasowe-ograniczenie (86.84 KB)

Dz.U.2020, poz.493-szczegolne-rozwiazania-w-okresie (158.57 KB)

 

5 czerwca:

Komunikat GIS

19 maja:

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduję się komunikat dotyczący wytycznych GIS, MZ i MEN w związku z stopniowo uruchamianą pracą przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne.

Poniżej aktualne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

Rozporządzenie MEN dz.u.2020.374 (542.19 KB)

Rozporządzenie MEN dz.u.2020.410 (89.91 KB)

 

13 maja:
 
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się komunikat dotyczący kolejnego etapu powrotu do stacjonarnego funkcjonowania placówek oświatowych. 
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami:
 

5 maja:

List Prezydent Miasta Gdańska skierowany do Przedstawicieli organów prowadzących placówki niesamorządowe.

List do przedstawicieli organów prowadzących niesamorządowe żłobki i przedszkola (273.71 KB)

30 kwietnia:

W związku komunikatem Prezesa Rady Ministrów oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 otrzymaliście Państwo informację, że organy prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych oraz poradnie psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradnie specjalistycznych od środy 6 maja mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowo przesłaliśmy materiały skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych samorządowych, z możliwością ewentualnego wykorzystania przez Państwa placówkach niesamorządowych, do których linki znajdziecie Państwo poniżej:

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek dodatkowych informacji czy wytycznych będziemy Państwa na bieżąco informować.

Przydatne informacje:

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Pliki do pobrania:

COVID_ICON (548.1 KB)

koronawirus_powrót (574.71 KB)

Pakiet-informacyjny-nauczyciel (235.67 KB)

Pakiet-Informacyjny-rodzic (361.89 KB)

rozporządzenie_MEN_1 (277.3 KB)

rozporządzenie_MEN_2 (294.91 KB)

Wytyczne_GIS_i_MZ (252.02 KB)

Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećm (2.06 MB)

27 kwietnia:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zamieszczonym na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU, funkcjonowanie form opieki nad dziećmi do lat 3 zawieszone jest do 3 maja 2020 r. Obecnie nie ma żadnej informacji, dotyczącej jakichkolwiek ograniczeń funkcjonowania powyższych placówek od 4 maja br.
W przypadku pojawienia się informacji czy wytycznych będziemy Państwa na bieżąco informować.
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zamieszczonym na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU, szkoły i przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja.

10 kwietnia:

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się komunikat informujący o zamknięciu placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz zostało wdane rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 

26 marca:

Dotacja za m-c kwiecień 2020 r.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz 493) informujemy/wyjaśniamy, że dotacja w m-cu kwietniu 2020 r. w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych przekazana zostanie w oparciu o liczbę uczniów wykazanych na dzień 01.04.2020 r. bez dokonywania korekty o frekwencję. 
W przypadku pozostałych jednostek oświatowych zasady przekazywania dotacji nie ulegają zmianie czyli otrzymują Państwo dotację według liczby uczniów wykazanych na dzień 1-go kwietnia 2020 r.
 

25 marca:

Informacja dotycząca Opiekunów Dziennych

Informacja dotycząca Opiekunów Dziennych (95.45 KB)

Informacja skierowana do niesamorządowych placówek opieki nad dziećmi do lat 3.

Informacja dla niesamorządowych placówek opieki nad dziećmi do lat 3 (102.28 KB)

19 marca:

Informacja dotycząca wypłat dotacji w trakcie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Gdańska.

Wypłata dotacji w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Gdańska (144.56 KB)

13 marca:

Otrzymaliście Państwo treść maila przesłanego, od Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorza Krygera, do placówek samorządowych w celu ewentualnego wykorzystania. Jednocześnie przypominamy, że ostateczna decyzja w zakresie organizacji działań placówki oświatowej należy do organu prowadzącego:

Organizacja pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych (390.73 KB)

13 marca: 

Informacja skierowana do żłobków i klubów dziecięcych:

Zarządzenie Prezydent Miasta Gdańska dotyczące ograniczenia funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (153.77 KB)

11 marca -  Informacje dla rodziców:

list_rodzice_koronawirus (145.84 KB)

11 marca - Informacja MEN w sprawie zawieszenia zajęć

10 marca - Materiały dotyczące koronawirusa:

Sposoby zapobiegania zakażeniu wirusami (605.1 KB)

Koronawirus_wytyczne (387.23 KB)

koronawirus_wytyczne 1 (102.15 KB)

 

Podstawa prawna:

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 3 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – trzecia edycja;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3druga edycja;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – pierwsza edycja;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie MEN z 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Zarządzenie Nr 398/20 Prezydenta Miasta Gdańska z 03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Polecenie Wojewody Pomorskiego z 24 marca 2020 r. zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.;
 • Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Zarządzenie Nr 322/20 Prezydenta Miasta Gdańska z 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Komunikat Wojewody Pomorskiego z 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa;
 • Rozporządzenie MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 marca 2020 r. - Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach;
 • Komunikat MEN z 11 marca 2020 r. - zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;
 • SPECUSTAWA – ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.