PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Gdańsku

A
A

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

i

Prezes Zarządu Trójmiejskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP) Ewa Słomińska

zapraszają na

gdańskie obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

PANORAMA GDAŃSKA - MIASTO NIEWIDZIALNE
wolność - kultura - miłość - rodzina - sztuka - przyszłość

 

W programie projekcja filmu, będącego zapisem wizji miasta w pracach plastycznych wykonanych na szybach przez Przedszkolaków z 32. gdańskich przedszkoli publicznych i niepublicznych, połączona z debatą teoretyków i praktyków wczesnej edukacji. 

Czas: 25 września (czwartek), godz. 10:00
Miejsce: Dwór Artusa
Organizatorzy: proszę o potwierdzenie udziału w bezpłatnym wydarzeniu, przesyłając imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji/organizacji na adres email: wrs@gdansk.gda.pl do dnia 23.09.

W debacie udział wezmą:
prof. dr. hab. Dorota Klus-Stańska -
kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą (Uniwersytet Gdański),
dr Nektarios Stellakis - szef Europejskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, profesor Department of Educational Sciences and Early Childhood Education (University of Patras, Grecja),
dr Ewa Lewandowska - (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),
Anna Wróbel - Prezes Zarządu Krajowego OMEP Polska,
Ewa Słomińska - Prezes Oddziału OMEP Trójmiasto, doradca metodyczny OKUN, dyrektor przedszkola 'Panienka z Okienka' - www.przedszkolebednarska.com.pl,
Debatę poprowadzi pedagog wczesnoszkolny, p.o. dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Piotr Kowalczuk.

Jak podkreśla Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz - Wspólnym świętowaniem Dnia Przedszkolaka chcemy zwrócić uwagę gdańskiej społeczności na znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka. Pobyt małych gdańszczan w przedszkolu nie jest tylko sposobem spędzania przez nie wolnego czasu, ale okresem nabywania ważnych doświadczeń społecznych i emocjonalnych oraz rozwoju poznawczego. Dajmy dzieciom możliwość czerpania radości z bycia przedszkolakiem i twórzmy wspólnie warunki, aby każdy mały gdańszczanin mógł zostać przedszkolakiem. Niech 25 września 2014 roku będzie w naszych przedszkolach dniem wyjątkowym, świątecznym, pełnym entuzjazmu dla idei wychowania przedszkolnego w nowoczesnym Gdańsku.

- Każde przedszkole świętuje ten ważny dzień na swój sposób. Jednak pierwszy raz udało się zaprosić do wspólnego świętowania dzieci i pracowników z 32. gdańskich przedszkoli publicznych i niepublicznych. Najmłodsi gdańszczanie wykonali na oknach sal swojego przedszkola pracę przedstawiającej panoramę Gdańska, jako wyobrażonego przez dzieci „miasta niewidzialnego”. Prace te zostały sfilmowane przez artystów i tworzą niezwykły film - informuje Ewa Słomińska, koordynatorka gdańskiego świętowania. Musicie go koniecznie zobaczyć 25.09. w Dworze Artusa – dodaje Słomińska.

Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP (Organisation Mondiale pour l'Education Prescolaire) powstała 1948 roku w Pradze. Jest międzynarodową organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia najmłodszym dzieciom całego świata możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju, niezależnie od zróżnicowania materialnego, kulturowego i klasowego. Skupia ludzi różnych zawodów działających na rzecz dzieci od narodzin do ósmego roku życia. Ma status organizacji doradczej przy UNESCO.
Współpraca międzynarodowa przyczynia sie do tworzenia ogólnoludzkiego porozumienia w sprawach zdrowia i edukacji dzieci w okresie przedszkolnym. OMEP dąży do podnoszenia poziomu wychowania przedszkolnego. Popiera i inicjuje badania naukowe oraz różne formy wymiany doświadczeń zmierzające do zapewnienia dziecku prawa do rozwoju. Interweniuje, gdy naruszane są prawa dziecka.


OMEP działa w 78 krajach na wszystkich kontynentach, które podzielone na pięć regionów: Afrykę, Azję i Pacyfik, Amerykę Łacińską, Europę, Amerykę Północną i Karaiby. Każdemu z nich przewodniczy wiceprezydent. Wszystkie komitety narodowe i ich członkowie opierają swoją działalność na głównych przesłaniach proponowanych przez Światowy Komitet OMEP.
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego powstał w lutym 1967 roku przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W roku 2001 roku został zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie posiadające oddziały terenowe (z możliwością tworzenia nowych).


Działalność Polskiego Komitetu OMEP:

- Międzynarodowa wymiana doświadczeń dotyczących edukacji przedszkolnej

- Współdziałanie z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacja małego dziecka.

- Propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka – zapewnienie prawa dziecka do rozwoju oraz ochrony przed wykorzystywaniem, przemocą, dyskryminacja w domu środowisku.

- Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz małego dziecka przez organizację różnych form doskonalenia

Źródło: www.omep.org.pl

zaproszenie-b..jpg

Projekt-4-wersja-a.jpg