Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - aktywizacja mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu   zamieszkania i w miejscu pracy w zakresie tworzenia nowych miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych – małe zieleńce wypoczynkowe, skwery - 550 000 zł


Do pobrania:

  1. Szczegółowe warunki konkursu (94 KB)
  2. Karta oceny oferty (57 KB)
  3. Formularz oferty (5 KB)