PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Bezpłatna pomoc psychologiczna w Gdańsku

Do końca roku 2017 r. realizowana jest w Gdańsku dodatkowa oferta w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2023. Podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe zapewniają wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Gdańska w samym roku 2017 za kwotę ponad 1,4 mln zł.

A
A

Niezmiennie zachęcamy do korzystania z oferty pomocy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego prowadzonego przez Fundację FOSA, która udziela wsparcia w zakresie informacji i konsultacji psychologicznych: http://www.fundacjafosa.pl/punkt-informacyjno-konsultacyjny-pik-fosy/, https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Przezywasz-kryzys-psychiczny-A-moze-ktos-znajomy-Gdansk-stworzyl-nowa-placowke-by-pomoc,a,58126.

Ponadto Fundacja prezentuje pełną ofertę w zakresie zdrowia psychicznego w Gdańsku na stronie internetowej: http://wsparciewgdansku.pl oraz w formie nowego, zaktualizowanego informatora (można go odebrać w formie papierowej w Wydziale Rozwoju Społecznego na ulicy Kartuskiej 5 lub w Fundacji FOSA).

Fundacja realizuje także projekt - Punkt edukacyjny terapeutyczny (poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego w zakresie wzmocnienia/poprawy relacji rodzinnych jako przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat): http://www.fundacjafosa.pl/pet-punkt-edukacyjno-terapeutyczny/.


Zachęcamy do korzystania z oferty Fundacji Pomorze Dzieciom - Wsparcie po Stracie - w zakresie konsultacji psychologicznych i grup wsparcia dla dzieci i dorosłych po stracie. Każdy, kto zmaga się ze stratą bliskiej osoby, może skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych oraz wziąć udział w spotkaniach grupy wsparcia: http://www.pomorzedzieciom.pl/hospicjum/akcje/wsparcie-po-stracie.php.


Oferta Poradni Zdrowia Psychicznego Optimmed, „Gdańsk Cię wspiera 2.0!”, gdzie można skorzystać z wszechstronnego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i psychiatrycznego: http://www.optimmed.pl/informacje_dla_pacjentow.html.

Optimmed prowadzi także działania psychoedukacyjne http://www.optimmed.pl/dowiedz_sie_wiecej.html, bibliotekę w zakresie zdrowia psychicznego: http://www.optimmed.pl/polecane_publikacje.html, materiały do autodiagnozy: http://www.optimmed.pl/materialy_do_autodiagnozy.html oraz konsultacje on-line: http://www.optimmed.pl/konsultacje_on_line.html.

Fundacja Wspierania Rodziny Przystań - program Oznaczeni# - http://fwr-przystan.org/program-oznaczeni/, w ramach którego podejmowane są kompleksowe działania ukierunkowane na profilaktykę i wsparcie młodzieży w obliczu problemów. Fundacja prowadzi warsztaty dla młodzieży w gdańskich szkołach: http://fwr-przystan.org/program-oznaczeni/dla-mlodziezy/ oraz organizuje seminaria dla nauczycieli i pedagogów: http://fwr-przystan.org/program-oznaczeni/seminaria-dla-nauczycieli-i-pedagogow/.

Fundacja prowadzi także projekt - Organizacja sieci pomocy psychologicznej  - oferta pomocy psychologicznej i terapeutycznej http://fwr-przystan.org/psychoterapia/


Pomorskie Centrum Toksykologii - oferta wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w PCT ze względu na podjętą próbę samobójczą: http://www.pctox.pl/page.php?70.


Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej - program "Ku dorosłości" - przeznaczony dla młodzieży w wieku 14-20 lat. Oferuje zajęcia grupowe (edukacyjne) oraz konsultacje ze specjalistami dla uczestników grupy (o ile zajdzie taka potrzeba): http://profilaktykaspoleczna.pl.

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi projekty - Kryzys szansą na rozwój (pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla osób w kryzysie) oraz Zadbajmy o Dzieci – cykl seminariów tematycznych dla rodziców.


Fundacja Wspierania Rodzin i Dzieci - ODIT oddziaływania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze oraz ich rodzin: http://www.diagnozaterapia.pl/fundacja-wspierania-dzieci-i-rodzin/projekty.


Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń - Wsparcie w środowisku dla osób chorujących psychicznie - oferta wsparcia psychologicznego, terapeutycznego osób w kryzysie psychicznym, psychoedukacja: http://przyjaznadlon.pl/program-wsparcie-w-srodowisku-dla-osob-chorych-psychicznie-i-ich-rodzin-ruszyl-ponownie,37,pl.html.

Od października do końca roku uruchamiana jest także dodatkowa oferta w zakresie zdrowia psychicznego, o której pewnie za chwilę więcej informacji:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz - W stronę zdrowia 2017 - oferta wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i psychiatrycznego: http://www.psychiatria-wrzeszcz.pl/?page_id=89.


Gdańskie Centrum Zdrowia - Aktywni społecznie – Gdański Program dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin: https://www.gcz.com.pl/psychiatria-i-leczenie-uzaleznien.


Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdańsku - Zdrowie Psychiczne – Stop niepokojom: http://pzoz.com.pl/dla-pacjenta/.


Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Gdańsku - Wolny Umysł: http://www.monar-gdansk.com.pl.


Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń” z siedzibą w Gdańsku - Wsparcie środowiskowe dla rodzin i otoczenia osób chorujących psychicznie: http://przyjaznadlon.pl/kontakt,5,pl.html.


Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji z siedzibą w Gdańsku - „Odmień swoją głowę” kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych:


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Gdańsku - Ponad wstyd. Interwencja i edukacja w zakresie zdrowia psychoseksualnego dla młodzieży i ich rodzin: http://fdds.pl/konsultacje-warsztaty-nt-seksualnosci/.


Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą w Gdańsku - Psychoterapeutyczna konferencja szkoleniowa – „Sekrety mechanizmu prokreacji” oraz projekt Twórczość na zdrowie: http://www.spch-gdansk.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY