PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

"Od przedszkolaka do żaka - każdy pomaga pokonać raka"

Uroczyste podsumowanie akcji charytatywnej z udziałem gdańskich szkół na rzecz Fundacji Piotra Zielińskiego „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową”

A
A

Uroczyste podsumowanie akcji charytatywnej z udziałem gdańskich szkół na rzecz Fundacji Piotra Zielińskiego „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową”

W dniu 3 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, uczestniczył w uroczystym podsumowaniu prowadzonej od 18.11.2013 do 22.11.2013 akcji charytatywnej pt. „Od przedszkolaka do żaka - każdy pomaga pokonać raka” na rzecz Fundacji Piotra Zielińskiego „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową”. Honorowy patronat objęli: Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Akcja charytatywna miała na celu:

  1. zbiórkę funduszy na rzecz Fundacji Piotra Zielińskiego „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową” z przeznaczeniem na zakup sprzętu (m.in. pulsoksymetrów) dla pacjentów chorych onkologicznie, leczonych w Klinice Pediatrii Onkologii Hematologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  2. przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej na temat profilaktyki zdrowotnej w gdańskich szkołach i przedszkolach,
  3. propagowanie idei niesienia pomocy innym ludziom.

Akcję współorganizował Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy wykorzystaniu  szczególnego zaangażowania dyrekcji placówek, szkolnych koordynatorów akcji i doproszonych przez nich nauczycieli oraz samych uczniów i ich rodziców. Działania realizowane w ramach akcji charytatywnej we wszystkich szkołach koordynowała pani Aleksandra Masalon, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 przy ul. Krasickiego 10 w Gdańsku Brzeźnie. Działania zostały przeprowadzone w 30 gdańskich placówkach edukacyjnych od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych i miały one formę:

  1. zbiórki publicznej (w 30 placówkach) - we współpracy z radami rodziców, radami osiedlowymi, sąsiednimi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz innymi instytucjami; organizowano kiermasze, dyskoteki charytatywne, aukcje, charytatywne zawody sportowe, turnieje taneczne, pokazy talentów,
  2. loterii fantowej (w 14 placówkach). 

Według sprawozdań szkolnych koordynatorów we wszystkich placówkach miały miejsce działania informacyjno - edukacyjne o tematyce prozdrowotnej. W wielu szkołach zajęcia z profilaktyki zdrowotnej przeprowadzili lekarze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W pozostałych zajęcia organizowali nauczyciele oraz zaprzyjaźnieni ze szkołą specjaliści w ramach godzin z wychowawcą, lekcji przyrody czy biologii. We wszystkich szkołach propagowana była również idea wolontariatu.

W ciągu 5 dni zgromadzono środki pieniężne w wysokości aż 37 677,37 zł, które zostały przekazane na konto Fundacji. Akcja przyniosła również wspaniałe efekty w postaci zaangażowania w sprawy społeczne, radości  z możliwości niesienia pomocy innym, zadowolenia i satysfakcji  z wspólnego działania, możliwości poznania ludzi, wzajemnej życzliwości. Tego nie można przeliczyć na pieniądze.

W podziękowaniu za zaangażowanie w akcję prezydent Paweł Adamowicz ufundował pyszny tort.

Jeszcze raz wszystkim dziękujemy!

Sporządziła: Aleksandra Kulik
4.12.2013