Wykaz boisk dostępnych na terenie Miasta Gdańska
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykaz boisk dostępnych na terenie Miasta Gdańska

Wykaz boisk dostępnych na terenie Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przygotowania do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 stały się silnym impulsem do promocji zdrowego stylu życia i przebudowy gdańskiej bazy sportowej. Od 2006 roku powstały już 103 boiska przyszkolne i osiedlowe.

Aby starsi i młodsi mogli aktywnie i zdrowo spędzać czas wolny, boiska są dostępne dla lokalnej społeczności na zasadach określonych w regulaminach według ustalonych standardów.

Zobacz:

 1. Regulamin korzystania z nowych boisk szkolnych (standard) (42.5 KB)
 2. Regulamin korzystania z boisk sportowych ORLIK (standard) (44.5 KB)

Informacja o opłatach za korzystanie z niektórych obiektów sportowo-rekreacyjnych szkół i placówek oświatowych:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 1534/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku.

I. "JUNIOR Gdańsk 2012"


"JUNIOR Gdańsk 2012" jest lokalną inicjatywą pomorskich przedsiębiorców i władz samorządowych. Funkcjonuje w ramach Społecznego Komitetu Wsparcia Euro 2012 w Gdańsku. Program przewiduje budowę sieci boisk przyszkolnych dzięki finansowemu wsparciu przedsiębiorców działających na terenie Pomorza. W ramach programu zaplanowano wybudowanie 16 boisk.

Boiska wybudowane w ramach programu "JUNIOR Gdańsk 2012" w latach 2009 - 2011:

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Łąkowa 61), tel.58-3015431
 2. Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Wczasy 3), tel.58-3435800
 3. Szkoła Podstawowa nr 21 (ul. Na Stoku 43), tel.58-3020851
 4. Szkoła Podstawowa nr 39 (ul. Obywatelska 1), tel.58-3411960
 5. Szkoła Podstawowa nr 46 (ul. Arkońska 17), tel.58-5532723
 6. Szkoła Podstawowa nr 61 (ul. Sienna 26), tel.58-3073823
 7. Szkoła Podstawowa nr 79 (ul. Kołobrzeska 49), tel.58-5531260
 8. Szkoła Podstawowa nr 80 (ul. Opolska 9), tel. 58-5564662
 9. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (ul. Kartuska 32/34), tel.58-5206850
 10. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 (ul. Zgody II 6), tel.58-5565934
 11. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Krzyżanowskiego 8), tel.58-3418613
 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 (ul. Dobrowolskiego 6), tel.58-3479712
 13. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Hallera 16/18), tel.58-3410538
 14. Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Gojawiczyńskiej 10), tel. 58-3476881
 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (ul. Chałubińskiego 13), tel. 58-3028520

Zobacz: więcej o programie "JUNIOR Gdańsk 2012"

II. "Moje boisko ORLIK 2012"


Orlik 2012 jest programem rządowym, który zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wstępnie oszacowany koszt budowy kompleksu wynosi około 1 065 000 zł netto. Finansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - 33% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 333 000 zł brutto.

Boiska wybudowane w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (2008-2011)

 1. XXI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi (ul. Kołobrzeska 77), tel.58-5571741
 2. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 (ul. Dragana 2), tel.58-3004875
 3. X Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym, (ul. Kościuszki 8B), tel.58-3414915
 4. Szkole Podstawowej nr 77 (ul. Orłowska 13), tel.58-5562900
 5. Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego (ul. Subisława 22), tel.58-7171027
 6. Szkole Podstawowej nr 43 (ul. Beethovena 20), tel.58-3022010
 7. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ul. Wodnika 57), tel.58-3407560
 8. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (ul. Na Zaspę 31a), tel.58-3431306
 9. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 (ul. Głęboka 11), tel.58-3463821

III. MIASTO GDAŃSK - środki własne


Inwestycje i sukcesywna modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej są wyrazem codziennej troski o wszechstronny rozwój młodzieży, co znajduje swoje odzwierciedlenie w planach rozwoju i corocznym budżecie miasta.

Boiska wybudowane ze środków budżetu miasta od 2006 roku przy:

 1. Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi ( Marusarzówny 10), tel.58-3487662
 2. Szkole Podstawowej nr 7 (ul. Słabego 6), tel.58-3496259
 3. Szkole Podstawowej nr 12 (ul. Człuchowska 6), tel.58-7850100
 4. Szkole Podstawowej nr 14 (ul. Kartuska 126a), tel.58-3020019
 5. Szkole Podstawowej nr 15 (ul. Smoluchowskiego 13), tel. 8-5203997
 6. Szkole Podstawowej nr 16 (ul. Ubocze 3), tel.58-3090404
 7. Szkole Podstawowej nr 17 (ul. Czarnieckiego 2), tel.58-3410920
 8. Szkole Podstawowej nr 19 (ul. Hoene 6), tel.58-3067500
 9. Szkole Podstawowej nr 23 (ul. Opacka 7), tel.58-5521777
 10. Szkole Podstawowej nr 24 (ul. Lilli Wenedy 19), tel.58-3412932
 11. Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26, (ul. Karpia 1), tel.58-3012448
 12. Szkole Podstawowej nr 27 (ul. Srebrniki 1), tel.58-5507670
 13. Szkole Podstawowej nr 35 (ul. Wąsowicza 30), tel.58-5523414
 14. Szkole Podstawowej nr 38 (ul. Leśna Góra 2), tel.58-3426076
 15. Szkole Podstawowej nr 40 (ul. Stroma 19), tel.58-3090616
 16. Szkole Podstawowej nr 44 (ul. Jagiellońska 24), tel. 58-5530471
 17. Szkole Podstawowej nr 45 (ul. Matki Polki 3a), tel.58-3414713
 18. Szkole Podstawowej nr 47 (ul. Reformacka 18), tel.58-3020328
 19. Szkole Podstawowej nr 48 (ul. Burzyńskiego 10), tel.58-3469648
 20. Szkole Podstawowej nr 50 (ul. Grobla IV 8), tel. 58-3011848
 21. Szkole Podstawowej nr 56 (ul. Małomiejska 8a), tel.58-3066900
 22. Szkole Podstawowej nr 57 (ul. Aksamitna 8), tel.58-3013496
 23. Szkole Podstawowej nr 58 (ul. Skarpowa 3), tel.58-3022391
 24. Szkole Podstawowej nr 59 (ul. Modra 2), tel.58-3069699
 25. Szkole Podstawowej nr 60 (ul. Chłopska 64), tel.58-5571626
 26. Szkole Podstawowej nr 62 (ul. Kępna 38), tel. 58-3073123
 27. Szkole Podstawowej nr 67 (ul. Żabi Kruk 5), tel.58-3012745
 28. Szkole Podstawowej nr 69 (ul. Zielony Trójkąt 1), tel.58-3430502
 29. Szkole Podstawowej nr 79 (ul. Kołobrzeska 49), tel.58-5531260
 30. Szkole Podstawowej nr 80 (ul. Opolska 9), tel.58-5564662
 31. Szkole Podstawowej nr 81 (ul. Siedleckiego 140), tel.58-5527031
 32. Szkole Podstawowej nr 85 (ul. Stolema 59), tel. 58-3221525
 33. Szkole Podstawowej nr 86 (ul. Wielkopolska 20), tel.58-3099308
 34. Szkole Podstawowej nr 88 (ul. Boguckiego 44), tel.58-3080557
 35. Szkole Podstawowej nr 89 (ul. Szyprów 3), tel.58-5579822
 36. Zespole Kształcenia Przedszkolnego i Podstawowego nr 1 (ul. Tęczowa 6), tel.58-3080746
 37. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Jagiellońska 14), tel. 58-5532021
 38. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (ul. Czajkowskiego 1), tel. 58-3024604
 39. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (ul. Kłosowa 3), tel.58-3073121
 40. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (ul. Stryjewskiego 28), tel.58-3073061
 41. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (ul. Startowa 9), tel.58-5566685
 42. Gdańskiej Szkole Szermierki (ul. VII Dwór 6), tel.58-5560014
 43. I Liceum Ogólnokształcącym (ul. Wały Piastowskie 6), tel.58-3016734
 44. II i XIX Liceum Ogólnokształcącym (ul. Pestalozziego 6/7), tel.58-3414656, 58-3412902
 45. V Liceum Ogólnokształcącym (ul. Polanki 130), tel.58-5221191
 46. VIII Liceum Ogólnokształcącym (ul. Kartuska 128), tel.58-3020010
 47. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (ul. Chałubińskiego 13), tel.58-3038520
 48. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (ul. Meissnera 9), tel.58-3469432
 49. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 (ul. Krasickiego 10), tel.58-3429283
 50. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 (ul. Dobrowolskiego 6), tel.58-3479712
 51. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 (ul. Topolowa 7), tel.58-3410671
 52. Zespole Szkół Łączności (ul. Podwale Staromiejskie 51/52), tel.58-3011377
 53. Zespole Szkół Morskich (ul. Wyzwolenia 8), tel.58-34393 55
 54. Państwowych Szkołach Budownictwa (al. Grunwaldzka 238), tel.58-3416467
 55. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Smoleńska 6/8), tel.58-3090506
 56. Zespole Szkół Specjalnych nr 1 (ul. Batorego 26), tel.58-3412363
 57. Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego (ul. Wrzeszczańska 29), tel. 58-5206850
 58. Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego (ul. Paganiniego) boisko osiedlowe, tel.58-5206850
 59. Pomorskich Szkołach Rzemiosł (ul. Sobieskiego 90), tel.58-3440090
 60. Ogólnopolski Operator Oświaty (ul. Sucha 29), tel.+48618436304
 61. Szkole Podstawowej Fregata (ul. Cystersów 13), tel.58-3419 49
 62. Fundacja Pozytywne Inicjatywy (ul. Traugutta 92), tel. 58 350 61 41