PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Jako formę docenienia społecznych działań organizacji pozarządowych w Mieście Gdańsk oraz ich promowania wręczane są doroczne nagrody Prezydenta Miasta Gdańska. Są to nagrody: Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz imienia Lecha Bądkowskiego dla najlepszej w danym roku organizacji pozarządowej. 

W skład Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska  im. Lecha Bądkowskiego i Nagrody Gdańskiego Darczyńcy Roku wchodzą członkowie Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz laureat poprzedniej edycji nagrody.

Laureaci nagrody im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej działającej na terenie miasta Gdańska:

- za rok 2000 - Gdańskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności

- 2001 r. - Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków

- 2002 r. - Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej "Wspólnota" oraz Hospicjum Pallotinum

- 2003 r.- Hufiec ZHP "Gdańsk Śródmieście"

- 2004 r. - Stowarzyszenie Muzyczne „FORZA" oraz Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników

- 2005 r. - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

- 2006 r. - Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gdańsku

- 2007 r. - Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

- 2008 r. - Stowarzyszenie Stara Oliwa

- 2009 r. - Towarzystwo im. Fryderyka Chopina - Koło w Gdańsku

- 2010 r. - Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

- 2011r. - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

- 2012r. - Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Laureaci nagrody Gdańskiego Darczyńcy Roku:

- za rok 2005 - Pan Lech Kaźmierczyk

- 2006 r. - Pani Bogumiła Rydlewska

- 2007 r. - Pan Henryk Janikowski

- 2008 r. - nie wyłoniono

- 2009 r. - Pan Piotr Dzik

- 2010 r. - nie wyłoniono

 -2011 r. - Pani Barbara Piasecka-Johnson

- 2012 r. - nie wyłoniono