PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Matematyka w nieustannym rozwoju - konferencja

A
A

baner


CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO NR 1
OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NAUCZYCIELI W GDAŃSKU
 
oraz
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

zapraszają
nauczycieli matematyki i informatyki do udziału w konferencji pt.

"Matematyka w nieustannym rozwoju"

[LINK] 

Konferencja odbędzie się w dniu 29 października 2014 roku o godz. 13:30 w auli Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku przy al. Gen. J. Hallera 16/18. Organizatorem konferencji jest Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Udział w konferencji potwierdzili m.in.:

  • prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG – Senator RP,

  • prof. dr hab. Marek Izydorek – Prodziekan ds. nauki WFTiMS PG,

  • dr inż. Ryszard Sobczak, doc. PG – Prodziekan ds. kształcenia WFTiMS PG,

  • dr hab. Zdzisław Dzedzej – adiunkt w Katedrze Analizy Nieliniowej i Statystyki WFTiMS PG.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki ankiety diagnozującej potrzeby edukacyjne gdańskich matematyków oraz dyskutowane będą w gronie ludzi nauki i praktyki problemy współczesnej matematyki.

Konferencja odbywać się będzie w ramach projektu pt. „Matematyka w nieustannym rozwoju”, którego celem jest m.in. wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów, wzrostu efektywności kształcenia, poprawy osiągnięć edukacyjnych oraz większego wykorzystywania nowoczesnych technologii w trakcie zajęć.

Projekt został przygotowany przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku w porozumieniu z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. W jego ramach planowana jest organizacja różnorodnych form wsparcia prowadzonych zarówno przez nauczycieli akademickich – wykładowców WFTiMS PG, jak i doradców metodycznych OKUN w Gdańsku. Zaplanowane formy uwzględniają wskazania Gdańskiej Rady Oświatowej w zakresie doskonalenia nauczycieli matematyki, a ich tematyka wpisywać się będzie w bieżące potrzeby metodyczne nauczycieli matematyki i tendencje rozwojowe nauki i praktyki nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki.

Zgłoszenia na konferencję prosimy nadsyłać:

Każda zgłoszona osoba otrzyma poświadczenie uczestnictwa w konferencji.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli