PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Letnie staże zawodowe dla niepełnosprawnych uczniów u gdańskich przedsiębiorców

A
A

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Edukacja z widokiem na przyszłość” organizuje letnie staże zawodowe dla uczestniczących w projekcie uczniów zawodowych szkół specjalnych w Gdańsku.

W okresie od 1 sierpnia do 20 września 2014 roku 6 uczennic i 4 uczniów w wieku od 17 do 22 lat odbywa 150-godzinny staż w zawodach pracownik pomocniczy obsługi hotelowej lub kucharz. Dzięki kilkuletniej współpracy Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 i nr 2 w Gdańsku z pracodawcami oraz wsparciu ze strony nauczycieli, posiadających kompetencje w zakresie edukacji i opieki nad uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, 10 uczniów nabywa praktyczne umiejętności do wykonywania pracy w danym zawodzie w następujących miejscach:

  • Bursa Gdańska, ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk,
  • Hotel Novotel Marina Gdańsk, ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk,
  • Dwór Oliwski City Hotel & SPA, ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk,
  • Villa Eva, ul. Stefana Batorego 28 B, 80-251 Gdańsk,
  • Villa Akme, ul. Drwęcka 1, 80-110 Gdańsk.

Staż ma na celu stworzenie stażystom możliwości do nabywania i rozwijania praktycznych umiejętności oraz trenowania wytrwałości przy pracy w naturalnych warunkach przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego, zgodnie z zasadami technologii produkcji i usług stosowanych na współczesnym rynku pracy oraz w systemie funkcjonowania stosunków międzyludzkich w środowisku pracy.

Okres stażu to także czas, który daje pracodawcy możliwość rozpoznania indywidualnych zdolności każdego stażysty do wykonywania pracy w określonym tempie, wydajności oraz stopniu samodzielności lub konieczności pracy pod ścisłym, względnie częściowym lub zwykłym nadzorem. Organizacja staży stwarza środowisku pracodawców możliwość poznania potencjału produkcyjno-usługowego uczestników stażu z deficytem intelektualnym oraz umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności i zagospodarowania tego potencjału w kontekście ich aktywności zawodowej.

Więcej o projekcie „Edukacja z widokiem na przyszłość” oraz formach wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie tutaj.

EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aleksandra Kulik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego