PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Lekcje z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do udziału w kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”

A
A

Lekjce z ZUS

Celem projektu realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i obowiązującym w Polsce systemie zabezpieczenia społecznego. W poprzedniej edycji projektu udział wzięło 19 tys. uczniów z 550 szkół.

W ramach projektu nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych, ale też wychowawcy przeprowadzą cztery lekcje. W ramach lekcjach uczniowie poznają istotę ubezpieczeń, a także rola i zadania ZUS. Dowiedzą się o korzyściach wynikających z opłacania składek i zasadzie solidaryzmu społecznego. W trakcie lekcji omawiane będą także zagadnienia dotyczące rejestracji firmy i obowiązki przedsiębiorcy.

Szkołom, które przystąpią do projektu ZUS przekaże bezpłatne materiały dydaktyczne: zeszyt nauczyciela i zeszyty ucznia. Ponadto 10 października 2016 r. nauczyciele będą mogli wziąć udział w specjalnych, bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Oddział ZUS w Gdańsku.

Gdański Oddział ZUS w celu zapoznania się z działalnością Zakładu oferuje również lekcje połączone ze zwiedzeniem instytucji. Możliwe jest również przeprowadzenie lekcji z udziałem eksperta w placówkach ZUS lub w szkole.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy projekt zakończy się Olimpiadą wiedzy o ubezpieczeniach społecznych pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie przyjmowane są do 14 listopada 2016 r.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod adresem: http://www.zus.pl/LekcjezZus/.

Szczegółowe informacje w zakresie zgłoszenia uczestnictwa w projekcie oraz warsztatach można uzyskać pod nr tel. (58)3078613 lub kierując zapytanie na adres e-mail: alina.lepkowska@zus.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2016 r. Prosimy o przesłanie zgłoszenia pocztą lub na podany adres mailowy, można także skorzystać z faxu 58 301 84 59