PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kwestionariusz Diagnozy Funkcjonalnej

A
A

Podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat konstrukcji, zastosowania oraz właściwości psychometrycznych Kwestionariusza Diagnozy Funkcjonalnej (KDF). Kwestionariusz ten jest narzędziem wykorzystywanym do dokonywanej przez nauczycieli oceny poziomu funkcjonowania osobistego, społecznego oraz zawodowego uczniów zawodowych szkół specjalnych i powstał w ramach realizowanego przez Miasto Gdańsk projektu „Edukacja z widokiem na przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podręcznik został opracowany przez dr. Pawła Jurka oraz dr Paulinę Pawlicką z Zakładu Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii,  Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie pomysłu i narzędzi (arkusze i opis), które stworzone zostały przez pracowników Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 im. Stefana Batorego w Gdańsku i Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty. Autorami są: część społeczna – Agnieszka Jaśkiewicz; część zawodowa – Irena Dymarska (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej), Beata Cieśluk (kucharz), Roman Repiński (ślusarz), Andrzej Szkodziński (blacharz samochodowy). Podręcznik zawiera opis założeń teoretycznych, opis narzędzia jakim jest kwestionariusz diagnozy funkcjonalnej, jego zastosowanie oraz tabele norm.

Cały podręcznik wraz z kluczem do wpisywania wyników i ich interpretacji jest do pobrania. 

Podręcznik (1.21 MB)

KDF - KLUCZ (65.59 KB)

Sylwia Betlej (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych