PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konsultacje społeczne projektu Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030 rozpoczęte

Konsultacje społeczne projektu Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030 rozpoczęte
Od dziś, 14 lutego, przez dwa tygodnie, trwają konsultacje społeczne projektu Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030. Można wypełnić internetową ankietę, można przyjść na specjalne spotkanie lub przesłać swoje uwagi do dokumentu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nie są w stanie samodzielnie wyjść z problemów mieszkaniowych, udział w Programie jest szansą na uzyskanie wsparcia i własnego dachu nad głową.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W kwietniu 2023 r. odbyła się konferencja dotycząca realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego
W kwietniu 2023 r. odbyła się konferencja dotycząca realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego
fot. Grzegorz Mehring // www.gdansk.pl

Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego, realizowany od roku 2016, powstał z myślą o osobach w różnym wieku, w różnych sytuacjach życiowych, z problemami, które – pozostawione nierozwiązane – mogą prowadzić do wykluczenia społecznego. Priorytetem Programu jest, by mieszkające w Gdańsku osoby, niezależnie od wieku, sytuacji życiowej i zdrowotnej czy statusu społecznego, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, mogły skorzystać z odpowiadającego ich sytuacji wsparcia opartego właśnie o mieszkanie. Uczestnictwo w GPMS to szansa na wyjście na życiową prostą, odzyskanie czy utrzymanie samodzielności.

Średnio, w ciągu jednego roku w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego funkcjonowało 165 mieszkań (wspomaganych lub ze wsparciem), z których korzystało 415 osób. Od stycznia do grudnia 2023 z 198 mieszkań funkcjonujących w ramach GPMS skorzystało z nich 479 osób.

Konsultowany właśnie projekt Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030 przewiduje kilka zmian – i mocno czerpie z doświadczeń nabytych w poprzednich latach realizacji.

Między innymi, daje możliwość uczestnictwa szerszej niż dotąd grupie osób: w zależności od indywidualnych potrzeb. Dokument określa standard mieszkania oraz wsparcia, a także zmienia zasady kwalifikacji oraz podstawę do korzystania z przyznanego mieszkania.

Swoje uwagi i propozycje zmian projektu GPMS na lata 2024-2030 można zgłaszać, w ramach rozpoczętych właśnie konsultacji społecznych, do 28 lutego:

  • w Punkcie Konsultacyjnym: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, Referat Strategii i Programów Społecznych, ul. Kartuska 5, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 58 323 67 08) w trakcie konsultacji, w godzinach pracy Urzędu,
  • osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem „Konsultacje – GPMS” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: magdalena.malczewska@gdansk.gda.pl;
  • online: wypełniając kwestionariusz
  • podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 21 lutego 2024 roku o godz. 17.00 w Centrum Dolna Brama przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku.

Uwagi i opinie mogą zgłaszać mieszkanki i mieszkańcy Gdańska oraz podmioty realizujące działania statutowe w obszarze integracji społecznej i mieszkalnictwa.

Wszystkie informacje, a także projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania można znaleźć tutajAleksandra DylejkoUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Strategii i Programów Społecznych