PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

A
A

Szanowni Państwo,

przedkładamy Państwu do konsultacji projekt Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, opracowany przez zespół roboczy złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska oraz ekspertów zewnętrznych.

Zachęcamy do składania uwag i wniosków, które zostaną przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do rozpatrzenia.

Propozycje można składać do 20 września 2021 roku włącznie, do godziny 16.00, przy użyciu poniższego elektronicznego formularza konsultacji lub w wersji papierowej, w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5, II piętro, pok. 205, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek - 8.00-16.00; środa - 8.00-17.00; piątek - 8.00-15.00.

 

Do pobrania: 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok (297.48 KB)

Formularz konsultacji w wersji papierowej (229.38 KB)

Dariusz Szymański (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi