Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020

A
A

Szanowni Państwo,

przedkładamy Państwu do konsultacji projekt Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska oraz ekspertów zewnętrznych.

Zachęcamy do składania uwag i wniosków, które zostaną następnie przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do zaopiniowania.

Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną do 30 października 2015 roku włącznie, na załączonym formularzu na adres katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl, bądź złożyć w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5, pok.205, II piętro, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek-8.00-16.00; środa -8.00-17.00; piątek-8.00-15.00.

Do pobrania:

  1. Projekt Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi (43 KB)
  2. Formularz konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy (25 KB)
Katarzyna Lewińska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi