PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Konsultacje

Szanowni Państwo,

przedkładamy Państwu do konsultacji projekt Programu współpracy Miasta Gdańska z  organizacjami pozarządowymi na 2019 rok opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska oraz ekspertów zewnętrznych.

Zachęcamy do składania uwag i wniosków, które zostaną następnie przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do rozpatrzenia.

Propozycje można składać do 27 sierpnia 2018 roku włącznie, do godz. 16:00 przy użyciu poniższego elektronicznego formularza konsultacji lub w wersji papierowej, w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5, pok.205, II piętro, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek-8.00-16.00; środa -8.00-17.00; piątek-8.00-15.00.

-> Przejdź do elektronicznego formularza konsultacji 

Do pobrania: 

Projekt Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Formularz konsultacji w wersji papierowej 
Raport z konsultacji:

Zgłoszone uwagi zostały przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Porzytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2018 r. 

 

Do pobrania:

Raport z konsultacji Programu na rok 2019