PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konsultacje: Gdański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej

Konsultacje: Gdański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej
Jeszcze do 21 listopada trwają konsultacje społeczne dotyczące Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czeka na uwagi, sugestie do projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 - 2026.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza gdańszczanki, gdańszczan, organizacje pozarządowe oraz instytucje realizujące działania statutowe w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla mieszkanek i mieszkańców na konsultacje społeczne. Do 21 listopada ośrodek czeka na uwagi i sugestie do projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 - 2026.

Cele główne programu to m.in. wzmocnienie potencjału gdańskich rodzin i zapewnienie odpowiedniego do potrzeb dziecka wsparcia w ramach pieczy zastępczej. Konsultacje są prowadzone w trybie i na zasadach określonych Zarządzeniem Nr 1971/23 Prezydenta Miasta Gdańska z 30 października 2023 r. - w tym dokumencie znajduje się projekt programu.

Uwagi, sugestie dotyczące projektu można przekazywać:

  • osobiście w Punkcie Konsultacyjnym, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A, w pokoju 207 (II piętro, w godz. pracy MOPR);
  • pisemnie, drogą pocztową na adres: Samodzielny Referat Analiz i Programów MOPR w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: antonina.paplinska-boczon@gdansk.gda.pl

Formularz konsultacyjny jest dostępny:

Wszelkie zapytania, wątpliwości dotyczące prowadzonych konsultacji można kierować do Antoniny Paplińskiej-Boczoń, tel.: 58 347 82 70 lub na adres e-mail: antonina.paplinska-boczon@gdansk.gda.pl