Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konferencja plenarna - podsumowanie

A
A
Szanowni Państwo, Dyrektorzy gdańskich szkół i placówek oświatowych,
 
dziękując za Państwa liczny i aktywny udział w ostatnim naszym spotkaniu plenarnym przesyłam tradycyjnie pakiet informacji w formie podsumowania. 
 

1. Po pierwsze zwracajmy w dalszym ciągu baczną uwagę na jakość realizowanego obecnie zdalnego nauczania z jednoczesnym stałym diagnozowaniem potrzeb naszych uczniów i pracowników w tym zakresie. Zwróćmy również uwagę na tych członków naszej społeczności szkolnej, którzy ze względu na swoje doświadczenie migracyjne mogli być poprzednio pominięci w przygotowanych diagnozach. Brak wiedzy na temat funkcjonowania środowiska Gdańskiej Platformy Edukacyjnej może być związany na przykład z nieznajomością języka polskiego albo niezrozumieniem funkcjonowania procedur szkolnych i brakiem kontaktu do odpowiednich osób, a nawet strachem przed kontaktem z osobą, z którą dana rodzina nie będzie w stanie się porozumieć. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w przygotowaniu treści e-maila w konkretnym języku - prosimy o zgłaszanie się do Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek za pośrednictwem e- maila: rada.imigrantow@gdansk.gda.pl lub fanpage'a Rady:https://www.facebook.com/gdanskaradaimigrantowiimigrantek/ Członkowie i Członkinie Rady chętnie wesprą Państwa w tym działaniu. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w bardziej rozbudowanej komunikacji, lub dowiedzą się Państwo o dodatkowych potrzebach danej rodziny - prosimy kontaktować się z Centrum Wsparcia imigrantów i Imigrantek poprzez numer telefonu: 512 949 109 lub e- maile:

2. Państwo, podobnie, jak my, staracie się pozyskiwać z różnych źródeł wsparcie dla swoich uczniów. Pamiętajcie jednak, iż każde tego typu działanie związane z przyjęciem darowizny na szkołę wymaga szczególnego pełnomocnictwa ze strony organu prowadzącego.

3. W procesie realizacji zdalnego nauczania pamiętajmy, o jak najdalej idącym indywidualnym wsparciu każdego dziecka. Pamiętajmy również o uwrażliwianiu naszych pracowników, ale też uczniów na kwestie związane z ochroną danych osobowych podczas wykorzystania funkcji aplikacji takich jak MS Teams.

4.Trwający czas zawieszenia zajęć w placówkach umożliwia nam rozpoczęcie przygotowań do zapowiadanego stopniowego otwarcia placówek na część uczniów. W uzgodnieniu z Państwem postaramy się przygotować pakiet informacji do wykorzystania w kontaktach z pracownikami i rodzicami uczniów. Pamiętajmy jednak, że w dalszym ciągu obowiązują wszelkie obostrzenia przyjęte na szczeblu centralnym. Rozpoczynający się już wkrótce kolejny etap rekrutacji w dalszym ciągu powinien odbywać się głównie w oparciu o zdalne przekazywanie dokumentów.

W uzupełnieniu omawianych tematów przekazuję również w załączeniu pakiet linków do materiałów, które warto upowszechnić w środowisku szkolnym, a które w jakimś stopniu mogą nam wszystkim ułatwić przejście przez trudny czas izolacji. Życząc wszystkim Państwu zdrowia i spokojnego tygodnia pozostaję z wyrazami szacunku

 
Grzegorz Kryger