Szanowni Państwo, Dyrektorzy gdańskich szkół i placówek oświatowych,

 

dziękując za Państwa aktywny, jak zawsze, udział w spotkaniu plenarnym przesyłam zestaw podstawowych informacji wraz z prezentacją, które w sposób szczegółowy były omawiane podczas naszego spotkania.

 

  1. Ze względu na brak szczegółowych wytycznych sanitarnych i ministerialnych dotyczących organizacji zakończenia zajęć szkolnych decyzje co do formy i terminu odbioru dokumentów podejmuje Dyrektor placówki. Jako organ prowadzący rekomendujemy jednak unikanie tradycyjnych spotkań w większych grupach uczniów i rodziców. Zalecamy maksymalną indywidualizację zarówno terminu, jak i formy przekazania uczniom świadectw. Dobrą praktyką jest wprost wskazanie określonego dnia i godziny, tym bardziej, że datą odbioru dokumentacji nie musi być data wystawienia świadectwa. W przypadkach szczególnych, np. związanych z pożegnaniem absolwentów rekomendujemy w miarę możliwości spotkania zdalne, a jeżeli mają się odbyć na miejscu w placówce wskazujemy konieczność zachowania reżimów sanitarnych identycznych, do tych zastosowanych podczas egzaminów. Chcąc poznać Państwa plany w zakresie organizacji zakończenia roku szkolnego wysłaliśmy do Państwa  link do ankiety,w której pytamy o formy i termin ostatniego w tym roku szkolnym spotkania z uczniami.

 

  1. Dziękuję wszystkim Państwu za dotychczasowa dyscyplinę w uzgadnianiu poszczególnych wydatków z budżetu kierowanej przez Państwa placówki. W dalszym ciągu analizowana jest aktualna sytuacja budżetowa w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym. Nadal proszę o Państwa o uzgadnianie poszczególnych wydatków, za wyjątkiem tych związanych z terminowymi umowami, np. niezbędnymi przeglądami w obiekcie.

 

  1. Z analizą sytuacji budżetowej wiąże się ściśle stopień uzupełnienia przez Państwa danych w arkuszach organizacyjnych na nowy rok szkolny. Proszę wszystkich Państwa, również tych, u których nie będzie już zmian kadrowych w stosunku do przekazanego i zatwierdzonego projektu arkusza, abyście otworzyli już aneksy wrześniowe i wypełnili dotychczas w większości pomijane pozycje (jeżeli nie dotyczą danej szkoły czy przedszkola należy wpisać „0”), tj. miejsce powstawania kosztów (rozdział klasyfikacji budżetowej), stawki wynagrodzeń zasadniczych do wysokości pełnego etatu, dodatki, nagrody jubileuszowe, odprawy, dane dotyczące dowożenia, dane dot. dzieci spoza obwodu, pomoc materialna i stypendia, miejsca w internatach, liczby wydawanych posiłków. Należy również usunąć niewykorzystywane tytuły płatności. Tak otwarty i uzupełniany aneks będzie miał status „w trakcie opracowywania”. Fakt zakończenia prac nad aneksem zgłaszają Państwo inspektorowi w WRS, a następnie zmieniają status na „gotowy”.

 

  1. Przed Państwem czas wielu wyzwań, pomimo rozpoczynającej się już za tydzień letniej przerwy wakacyjnej. Wielu z Was jest odpowiedzialnych za umożliwienie pracy komisji wyborczych. Podobnie, jak w przypadku innych działań, tj. organizacji dyżuru wakacyjnego, egzaminów i rekrutacji, tak również przy organizacji wyborów proszę o zgłaszanie wszelkich potrzeb w zakresie środków finansowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny zarówno podczas przygotowania do głosowania, jak i po jego zakończeniu. W przypadku przedszkoli i szkół z oddziałami zerowymi rekomendujmy złożenie wniosków o zawieszenie zajęć w dniu 29 czerwca ze względu na konieczność zapewnienia właściwych warunków sanitarno-higienicznych, w tym dokładne sprzątanie i wietrzenie placówki.

 

  1. Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym wśród nauczycieli potrzebom szkoleniowym z zakresu nauczania zdalnego omawiane są obecnie różne propozycje, które w najbliższych dniach będą do Państwa przekazywane do ewentualnego wykorzystania. Wiele z tych form ma na celu nie tylko zapewnienie właściwych kompetencji, ale również dostarczenie sprzętu właściwego do nowoczesnej pracy z dziećmi i młodzieżą. W przypadku Państwa zainteresowania daną formą szkoleniową będziemy rozpatrywali Państwa wnioski o zwiększenie środków na doskonalenie nauczycieli.

 

Wraz z ostatnim punktem tego podsumowania przechodzimy do istotnej, wciąż niepewnej kwestii związanej z początkiem nowego roku szkolnego. Pewne jest tylko, że spotykamy się kolejny raz 26 sierpnia. Nie wiemy jednak, czy nasza konferencja inaugurująca nowy rok szkolny odbędzie się w tradycyjnej, czy zdalnej formie. Wiemy jednak, że te szczególnie pracowite wakacje muszą dać nam możliwość właściwego przygotowania na naprawdę różne scenariusze, łącznie z opcją kontynuacji nauki w formie zdalnej. Egzamin w tym roku zdaliśmy wszyscy, jak się przygotujemy zależy tylko od nas. Dziękując za Państwa codzienne zaangażowanie życzę mimo wszystko udanych wakacji, słonecznego urlopu i bezpiecznego powrotu do codziennych obowiązków. Proszę też o przekazanie życzeń bezpiecznych wakacji całej społeczności kierowanych przez Was przedszkoli i szkół. Ostatnie miesiące na nowo pozwoliły nam przypomnieć sobie, że najważniejszymi z wartości jest zdrowie i życie nas i naszych najbliższych.

 

Na najbliższe letnie miesiące pozostaję z wyrazami szacunku

 

Grzegorz Kryger