Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Komunikat ws. rozporządzenia MEN o ponownym częściowym otwarciu placówek oświatowych.

A
A

Szanowni Państwo, Dyrektorzy gdańskich szkół i placówek oświatowych,

 

bardzo dziękuję za Państwa aktywny udział w procesie konsultowania propozycji wytycznych mających wspierać Państwa w ponownym stopniowym otwarciu kierowanej przez Was szkoły lub przedszkola. Rozpoczynając rozmowy z Państwem nie znaliśmy jeszcze żadnych szczegółów rządowych zamierzeń legislacyjnych. Wiedzieliśmy natomiast, że ostatecznie na podjęcie konkretnych działań będziemy mieli bardzo mało czasu. Dziś znamy już zarówno treść nowelizacji rozporządzeń MEN zawieszających zajęcia na terenie kraju, jak i na bazie zarówno informacji medialnych, jak i tych prezentowanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia wiemy, że tradycyjnie już większość prac i zasad musimy przeprowadzić bez oparcia o konkretne zapisy przepisów oświatowych.

Wiemy już, że decyzją Rządu jest ponowne, częściowe otwarcie żłobków, przedszkoli, w tym również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jednak to po stronie organu prowadzącego jest ostateczna ocena, czy obecne warunki pozwalają na ponowne przyjęcie dzieci w placówkach. Miasto Gdańsk z całą pewnością nie podejmie działań, które mogłyby doprowadzić do niepotrzebnego zwiększenia zagrożenia epidemicznego. Z tego tytułu decyzja o ponownym otwarciu placówek z całą pewnością nie nastąpi 6 maja. Do tego czasu należy podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do umożliwienia ponownego otwarcia przedszkola czy szkoły. Od strony technicznej w dniu 6 maja oraz ewentualnie kolejnych dniach będziecie Państwo musieli składać tradycyjny wniosek o zawieszenie zajęć w placówce. Szczegóły przekażemy w komunikacie po weekendzie.

Chcąc w pełni wspierać Państwa w podejmowanych działaniach przesyłam w załączeniu szczegółowe wytyczne opracowane wspólnie z Państwem. Materiał ma formę checklisty, która umożliwi zweryfikowanie przygotowania placówki na nową organizację pracy. Dodatkowo do wykorzystania przekazuję materiał graficzny będący listą wskazówek dla rodziców decydujących się na ponowne przyprowadzenie dziecka do placówki. Uzupełnieniem naszej informacji niech będzie oczywiście spokojna i uważna lektura treści komunikatów ministerialnych oraz podanych do wiadomości rozporządzeń.

Pierwszym z etapów przygotowań powinna być diagnoza potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi. Z medialnych doniesień płynących z Ministerstwa Zdrowia wynika, iż przygotowywane są przepisy określające maksymalną liczbę dzieci w grupie przedszkolnej. Ma to być 12 dzieci z ewentualnym możliwym zwiększeniem do 14 osób. Oznacza to, iż w pierwszej kolejności powinniśmy brać pod uwagę zgodnie z komunikatem ministerialnym określone grupy zawodowe, a następnie te osoby, które ze względu na pracę nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki. Wyniki diagnozy wraz z konkretnymi potrzebami w zakresie wyposażenia placówki w środki bezpieczeństwa proszę wskazać w przesłanej w linku poniżej ankiecie. Na wyniki czekamy do godziny 12.00 w poniedziałek 4 maja.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jbjxwtGc-Uy4BTBf4KQY_HWBuoKBlCNDtelpVCtIb31UM01HSFkwUU5ET0ZYNkQ3QTdOS1BaRkZUMS4u

Ponownie dziękując za solidarne i aktywne włączenie się w proces ustalenia zasad organizacji pracy placówek oświatowych życzę Państwu mimo wszystko udanego weekendu majowego i na miarę możliwości choć odrobinę odpoczynku.

 

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Kryger

 

Pliki do pobrania:

COVID_ICON (548.1 KB)

koronawirus_powrót (574.71 KB)

Pakiet-informacyjny-nauczyciel (235.67 KB)

Pakiet-Informacyjny-rodzic (361.89 KB)

rozporządzenie_MEN_1 (277.3 KB)

rozporządzenie_MEN_2 (294.91 KB)

Wytyczne_GIS_i_MZ (252.02 KB)