Szanowni Państwo, Dyrektorzy gdańskich szkół i placówek oświatowych,

 

podczas wczorajszej, rekordowej pod względem liczby uczestników, konferencji plenarnej omówiliśmy szczegółowo harmonogram zarówno stopniowego, ponownego otwarcia poszczególnych placówek, jak również dokonaliśmy analizy wytycznych i komunikatów GIS i MEN. Dziękuję zarówno za podsumowanie pierwszych dni funkcjonowania przedszkoli w nowej rzeczywistości, jak również za wszystkie pytania i wątpliwości, które wyraźnie wskazują na złożoność i ogrom wyzwania, przed którym wspólnie stoimy. Tradycyjnie wysyłam Państwu w załączeniu prezentację z konferencji zawierającą ogólny kalendarz działań do końca obecnego roku szkolnego. Pragnę również przypomnieć główne ustalenia i wnioski płynące z naszego spotkania:

 

  1. Przed nami kolejne wyzwania. Od najbliższego poniedziałku, tj. 25 maja do szkół podstawowych częściowo powracają uczniowie klas 1-3. Zwróćmy uwagę na konieczność organizacji zajęć dydaktycznych zarówno dla dzieci przebywających w placówce, jak i tych, których rodzice podjęli decyzję o pozostaniu w domu. Zadbajmy o taką organizację pracy zarówno grupy, jak i świetlicy, aby jak najdokładniej stosować szczegółowe wytyczne GIS.

 

  1. Dodatkowe wyzwanie to zapowiedziane konsultacje. Zwróćmy szczególną uwagę zarówno na terminy, jak i konieczność poinformowania zarówno uczniów, jak i rodziców o czasie i formule tych zajęć. Ich organizacja jest obligatoryjna, forma jednak nie jest narzucona. Wraz z wprowadzeniem trybu konsultacji należy umożliwić uczniom korzystanie z biblioteki szkolnej.

 

  1. Dziękuję tym z Państwa, którzy już zadeklarowali wstępnie możliwość wydłużenia wakacyjnego dyżuru przedszkola i oddziału przedszkolnego. Ostateczne decyzje w tej materii zapadną w najbliższych dniach.

 

  1. W dalszym ciągu prosimy o uzgadnianie z WRS wszelkich zakupów. Jedyne wydatki, które nie wymagają uzgodnienia związane są z środkami na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, jak i wynikające z terminowych przeglądów w placówce.

 

  1. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami proszę o udostępnienie (obecnie odbywa się odbiór z placówek) wskazanej wcześniej części płynów odkażających pozyskanych od służb wojewody pomorskiego. Środki te zostaną rozdysponowane pomiędzy placówki niesamorządowe. W dalszym ciągu będzie się również odbywać dystrybucja środków, które na zlecenie Miasta są obecnie dostarczane do Państwa przez Fundację Gdańską. Na kolejnych etapach wszystkie placówki taką pomoc otrzymają. Niemniej jednak prosimy również o bieżące dokonywanie zakupów po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

  1. W ślad za apelem Prezydenta Kowalczuka proszę o otwartość na wzajemną pomoc koleżankom i kolegom Dyrektorom z innych placówek. Najtrudniejszy w mojej ocenie czas dopiero przed nami, to jest okres egzaminów. Możliwe, że wzorem ubiegłego roku konieczne będzie delegowanie pracowników do wykonania pracy w innej placówce.

 

W imieniu swoim, Dyrekcji Wydziału i wszystkich pracowników dziękuję za napływające do nas podziękowania i słowa wsparcia. Wszyscy jesteśmy postawieni przed ogromnym wyzwaniem, ale jestem przekonany, ze wspólnie przejdziemy i te trudności.

 

Na czas najbliższych tygodni w oczekiwaniu na kolejne spotkanie pozostaję z wyrazami szacunku

 

Grzegorz Kryger

 

PREZENTACJA_telekonferencja_EDU_21.05.2020 (3.64 MB)