PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Komunikat Gminy o przedsięwzięciu „Poznaj Polskę"

Komunikat Gminy o przedsięwzięciu „Poznaj Polskę"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 10 października 2022 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/1831 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość przyznanej przez MEiN dotacji celowej na realizację w/w przedsięwzięcia wynosi 439.370,99 zł, wkład własny Gminy to: 179.810,02 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi 619.181,01 zł.

W przedsięwzięciu ,,Poznaj Polskę” bierze udział 19 szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk, które zrealizują 48 wycieczek.

Wycieczki szkolne, zgodnie z założeniami przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone do dnia 15 grudnia 2022 r

loga

 

Plakat informacyjny Poznaj Polskę