Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Komunikat do nauczycieli ws. organizacji nauczania zdalnego.

A
A

Szanowni Państwo,

Nauczycielki i Nauczyciele gdańskich szkół i placówek oświatowych,

 

trwa wyjątkowy czas zarówno w gdańskiej, jak i krajowej oświacie. Już od ubiegłego czwartku mamy do czynienia z niespotykanym na tę skalę zawieszeniem zajęć w Państwa przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Bardzo pozytywnie należy odbierać mobilizację całej społeczności edukacyjnej, tj. uczniów, rodziców i Państwa, Nauczycieli w celu minimalizacji zagrożenia koronawirusem, jak i wzajemnego wspierania się w tej trudnej i wymagającej sytuacji.

Pamiętajmy jednak, że wszelkie nasze działania musi cechować świadomość celu. Formalne ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych w całym kraju powoduje, że nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.   Zatem wszystkie inicjatywy dotyczące nauczania zdalnego, e-learningu, jak i sieciowania i komunikacji pomiędzy nauczycieli i uczniami muszą mieć charakter wspierający i umożliwiający utrwalenie dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Z zapowiedzi Ministra Edukacji Narodowej wynika, że dopiero w przygotowaniu są akty prawne sankcjonujące formalną edukację zdalną.

Nie możemy zatem na ten moment i przy obecnym stanie prawnym traktować form edukacji online, jako pełnej rekompensaty za czas zawieszenia zajęć. Proszę o podejmowanie w porozumieniu z dyrekcją placówki, jak i innymi Nauczycielami działań systemowych z uwzględnieniem możliwości każdego z naszych uczniów. Zadbajmy, aby żadne dziecko nie doznało w tym czasie problemu wykluczenia, w tym wykluczenia cyfrowego. Podczas przesyłania propozycji zadań do wykonania online powinni Państwo wziąć pod uwagę czas potrzebny do ich wykonania.

Proszę również zwrócić uwagę na konieczność umożliwienia naszym uczniom i ich rodzicom wyboru pomiędzy ścieżką digitalną i analogową w edukacji. Najbliższe tygodnie niech będą zatem okazją do utrwalenia materiału, ale też nadrobienia zaległości w lekturze, spędzenia czasu z najbliższą rodziną czy po prostu skupienia się na swoim hobby i zainteresowaniach.

Podsumowując, pamiętajmy:

  1. Zdalne wsparcie edukacyjne nie jest tożsame z bieżącą realizacją podstawy programowej.
  2. Nie oceniajmy zaangażowania uczniów w procesie e-learningu.
  3. Wykorzystujmy różne formy kontaktu z uczniami i ich rodzicami, nie poddawajmy kogoś nieświadomie wykluczeniu cyfrowemu.
  4. Działajmy systemowo w porozumieniu z dyrekcją placówki i innymi nauczycielami.
  5. Wspierajmy, dając możliwość wyboru zaproponowanych form edukacyjnych. Musimy mieć świadomość możliwości wykonania przez dziecko zadań samodzielnie.

Jestem przekonana, że pozytywnym efektem obecnego, trudnego doświadczenia będzie jeszcze pełniejsze zaangażowanie całej społeczności w budowę opartej na bliskich relacjach, nowoczesnej gdańskiej edukacji.

 

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdańska