Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dla organizacji pozarządowych na temat sytuacji związanych z COVID 19

A
A
e5ff7deb75780f3fe8b8b990bccaff541583936486
 

Drogie Działaczki i Drodzy Działacze gdańskich organizacji pozarządowych,

“(…) sytuacja jest poważna, ale nade wszystko powinniśmy zachować zdrowy rozsądek (…)” - Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
 

Na pewno każdy z Państwa śledzi na bieżąco to co dzieje się na świecie, Polsce, w Gdańsku, w związku z sytuacją rozpowszechniania się koronawirusa (SARS-CoV-2). Sytuacja jest dynamiczna, są podejmowane licznie działania prewencyjne.

Oficjalnie odwołano już wszystkie wydarzenia o charakterze masowym. Wraz z wprowadzeniem stanu epidemii i rozszerzeniem obostrzeń wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób oraz przemieszczania się bez ważnych życiowych powodów.  Władze Miasta Gdańska oraz zespół Wydziału Rozwoju Społecznego apelują o zastosowanie się do zaleceń na czas epidemii, co się w praktyce wiąże z zaniechaniem wszelkich działań związanych ze spotkaniami. Rekomendujemy aby wydarzenia takie odwołać przełożyć lub zmienić ich formułę na internetową, w szczególności jeżeli są one dofinansowane ze środków Miasta.

W związku z powyższym będzie to rodziło dużo pytań związanych z Państwa aktywności w tym z zawartymi umowami i jeszcze nie podpisanym umowami na realizację zadań dotacyjnych.

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o zweryfikowanie Państwa działań w tym projektów grantowych pod kątem organizacji wydarzeń oraz realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Wiemy, że część z nich musi zostać odwołana lub przełożona, części z nich na dzień dzisiejszy los organizacyjny jest niepewny, a część może się odbyć normalnie. W szczególności rekomendujemy zaniechanie działań z seniorami i innymi grupami podwyższonego ryzyka.

Prosimy o pozostanie w kontakcie z osobami z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, które opiekują się Państwa projektami (na każdej zawartej umowie jest informacja o osobie do kontaktu) i:  

 • przekazanie drogą mailową informacji jakie wydarzenia muszą zostać przełożone na inny czas ze względu na obecną sytuację,
 • jakie wydarzenia nie mogą się odbyć i jesteście zmuszeni je odwołać,
 • wskazanie ryzyk które przyszłe wydarzenia (odległe w czasie) mogą się nie odbyć ze względu na rozwój wydarzeń oraz jak zmienią się rezultaty Państwa działań.

Wiemy, że najbliższe dni niosą ze sobą dozę niepewności i pytań. Zapewniamy, że Urząd pracuje na najwyższych obrotach, My jako zespół WRS jesteśmy do Państwa dyspozycji i na bieżąco będziemy starać się odpowiadać na pytania. Prosimy jednak również o wyrozumiałość i cierpliwość. Jest to bezprecedensowa sytuacja i musimy pozostać elastyczni i działać odpowiednio do rozwoju sytuacji.

Możemy zapewnić Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby rozliczyć dotacje i elastycznie podejść do harmonogramów działań oraz osiąganych rezultatów. Każdy z pracowników WRS, będzie szukał wspólnie z Państwem najlepszej drogi i rozwiązania kluczowych kwestii związanych z harmonogramami i kosztorysami w umowach grantowych.

Informujemy, że Urząd Miejski w Gdańsku od dnia 16 marca 2020 r. jest niedostępny do klientów (z pewnymi wyjątkami -> o dostępności Urzędu), pozostajemy jednak do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu mailowego. 

Przypominamy nasze adresy mailowe: 

Magdalena Skiba - kierownik referatu - magdalena.skiba@gdansk.gda.pl

Anna Gaj-Sokołowska - anna.gaj-sokolowska@gdansk.gda.pl

Damian Kuźmiński - damian.kuzminski@gdansk.gda.pl

Joanna Krupadziorow - joanna.krupadziorow@gdansk.gda.pl

Michał Pielechowski - michal.pielechowski@gdansk.gda.pl 

Jan Ptach - jan.ptach@gdansk.gda.pl

Anna Stefańska - anna.stefanska@gdansk.gda.pl 

Katarzyna Werner - katarzyna.werner@gdansk.gda.pl

Paulina Wlaźlak - paulina.wlazlak@gdansk.gda.pl 

 

Dodatkowo informujemy, że wszystkie nowe planowane otwarte konkursy ofert zostały zawieszone do odwołania. Będziemy na bieżąco informować z zmieniającej się sytuacji. 

 

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie na każdą sytuację.

Zachęcamy do śledzenia strony gdansk.pl. Najważniejsze komunikaty związane z rozwojem sytuacji będą tam podawane na bieżąco.

 

Dyrekcja i pracownicy WRS

 

Przypomnienie podstawowych zasad higieny

 

Szanowni Państwo,

w związku z coraz liczniejszymi komunikatami o rozprzestrzeniającym się również w Europie koronawirusie pragnę przypominać w oparciu o informacje dostępne zarówno w Ministerstwie Zdrowia, jak i Głównym Inspektoracie Sanitarnym podstawowe fakty dotyczące możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu wirusami. Jest to istotne również ze względu na choroby sezonowe, które bardzo często występują w tym momencie roku (np. grypa sezonowa).

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Można i należy stosować różne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Proszę również Państwa aby informacje tę przekazać dalej, jak i zadbać o właściwe zachowania dzieci i młodzieży.

 1. Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
  951366a363012c39169222b5cf1019b51583936921

   

 2. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

 3. Zachowaj bezpieczną odległość. Co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 5. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Jako rodzice zadbajmy, aby nasze dzieci podczas choroby lub przeziębienia otrzymały właściwą opiekę w domu. Nie posyłajmy do żłobków, przedszkoli i szkół przeziębionych i chorych dzieci. Nie narażajmy również naszych dzieci na dalsze powikłania w przypadku niepełnego wyleczenia choroby.

29982b8224439b8e91b5492809fb87041583937052

 

Wspólnie zadbajmy o właściwe sposoby postępowania w trosce o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Pamiętajmy, że kluczowym słowem powinna być profilaktyka.

Więcej szczegółowych informacji, w tym również dotyczących zasad podróżowania znajdziecie Państwo na stronach: