Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacja dla rodziców uczniów klas szóstych szkoły podstawowej

A
A

Po angielsku, hiszpańsku lub niemiecku codziennie.
6 maja 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych w szkołach podstawowych. W klasach dwujęzycznych lekcje prowadzone są nie tylko w języku polskim, ale również w wybranym języku obcym. Dzięki nauce języka obcego w wymiarze 6 godzin tygodniowo i w podziale na grupy przy zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania uczniowie tych klas mają szansę w sposób sprawny i szybki opanować wybrany język obcy. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest uzyskanie promocji do klasy siódmej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych składającego się z części pisemnej oraz ustnej.

Nauczanie dwujęzyczne w Gdańsku dostępne jest w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w języku angielskim i hiszpańskim, Szkole Podstawowej nr 67 im. Obrońców Poczty Polskiej w języku niemieckim oraz Szkole Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w języku angielskim. Poniżej informacja o dniach otwartych  i terminach sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

 

DNI OTWARTE

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

z językiem angielskim lub hiszpańskim

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gdańsku,

ul. Chałubińskiego 13,           

80-807 Gdańsk

tel. 58 302 85 20

e-mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl

www:   zso7.edu.gdansk.pl

 

22 maja 2019 r.

w godz. 16.00 -18.00

Do wyboru 4 lub 6 czerwca –

 

część pisemna - godz. 15.00

(czas trwania 60 min.)

część ustna

w godz. 16.00 - 18.00

(czas trwania 20 minut)

z językiem angielskim               

Szkoła Podstawowa nr 45        w Gdańsku                                   ul. Matki Polki 3A 80-251 Gdańsk          e-mail:            sekretariat@sp45.edu.gdansk.pl                          www: sp45.edu.gdansk.pl

8 maja 2019 r.

w godz. 16.00 – 18.00

3 czerwca – część pisemna

godz. 14.00

4 czerwca - część ustna

od. godz. 13.00

z językiem niemieckim

 

Szkoła Podstawowa nr 67      w Gdańsku

ul. Żabi Kruk 5

80-822  Gdańsk

 tel. 58 301-27-45

e-mail:      sekretariat@sp67.edu.gdansk.pl

www: sp67.edu.gdansk.pl

9 maja 2019 r.

w godz. 15.00 – 18.00

5 czerwca – część pisemna

godz. 15.00

(czas trwania 60 min.)

6 czerwca - część ustna

od  godz. 14.00

Więcej informacji można uzyskać w sekretariatach szkół i na stronach internetowych.

Poniżej link do Zarządzenia Nr 142 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2019-02-01 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej, do publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych szkołach.

https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=&rok=2019&tytul=&data=&Typ=P&Rok=&Start=200