PORTAL MIASTA GDAŃSKA

„GPS – Gotowość Praca Samodzielność”

„GPS – Gotowość Praca Samodzielność”
Projekt pn. „GPS – Gotowość Praca Samodzielność”, realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, Działanie: 6.1 Aktywna integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, mieszkających w Gdańsku poprzez kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego oraz zwiększenie dostępności do usług wielu innych specjalistów – m.in. psychologa, terapeuty ds. uzależnień czy lekarza specjalisty. Dzięki projektowi uczestnicy otrzymują możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych pod kierunkiem doradcy zawodowego, pośrednika pracy, mogą także skorzystać z praktyk zawodowych przy wsparciu trenera pracy dla osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie, w skład którego wchodzą:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Lider Partnerstwa,
  2. Fundacja Na Rzecz Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
  3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
    w Gdańsku
  4. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Gdańsku,
  5. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku

Okres realizacji projektu: 01.03.2016–31.10.2018 r.

Budżet projektu: 8 969 919,88 zł