PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

GPE – Gdańska Platforma Edukacyjna

Prezydent Miasta Gdańska ma przyjemność poinformować o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest budowa kompleksowego systemu edukacyjnego wspomagającego zarządzanie oświatą w Gminie Miasto Gdańsk pn. „Gdańska Platforma Edukacyjna”.

A
A

1111

Prezydent Miasta Gdańska ma przyjemność poinformować o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest budowa kompleksowego systemu edukacyjnego wspomagającego zarządzanie oświatą w Gminie Miasto Gdańsk pn. „Gdańska Platforma Edukacyjna”.

W ramach projektu zakupiony został sprzęt i oprogramowanie dla 186 placówek z terenu Gminy, w tym m.in: zestawy multimedialne - tablice interaktywne, bezpieczny styk
z Internetem, platforma edukacyjna z zasobami multimedialnymi, portal oświatowy, systemy: finansowo-księgowy, kadrowy, płacowy oraz zarządzania informacją o uczniu (e-dziennik, sekretariat). Dzięki utworzonej Platformie edukacyjnej oraz Portalowi oświatowemu uruchomione zostaną elektroniczne usługi dla uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej oraz administracyjnej, którzy uzyskają łatwy i szybki dostęp do:

 • informacji na temat placówek oświatowych i ich oferty edukacyjnej
 • bieżącej informacji na temat wyników w nauce
 • informacji o frekwencji dziecka w szkole
 • materiałów multimedialnych

oraz możliwość:

 • wykonywania zdalnych testów i sprawdzianów
 • pracy grupowej nad dokumentami itp.
 • elektronicznej sprawozdawczości z placówek oświatowych

Całkowita wartość projektu wynosi 16 234 604,00 pln
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 9 123 152,77 pln

Projekt jest realizowany w ramach:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
 • Działania 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego
 • Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

Realizacja projektu pn. „Gdańska Platforma Edukacyjna” podzielona została na 3 etapy.

W I etapie zrealizowano następujące zadania:

 • Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń do bezpiecznego styku z Internetem
  • Urządzenie do bezpiecznego styku z Internetem  typ A
  • Urządzenie do bezpiecznego styku z Internetem  typ B
  • Przełącznik rdzeniowy
  • Urządzenie rozkładu obciążenia
  • Łącza światłowodowe
 • Dostawa, instalacja i konfiguracja zestawów komputerowych - tablic interaktywnych
  • Tablice interaktywne
  • Projektor multimedialny
  • Uchwyt instalacyjny do projektora 
  • Głośniki aktywne 
  • Przyłącze ścienne 
  • Komputer przenośny
 • Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów z macierzami dyskowymi
  • Obudowa serwerów kasetowych
  • Serwer kasetowy
  • Macierz dyskowa
  • Serwerowy system operacyjny
  • Oprogramowanie antywirusowe
  • Szafa rack z wyposażeniem
 • Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu backupu
  • Urządzenie do backupu danych
  • Oprogramowanie wspierające Backup
  • Portal
  • Środowisko Pracy Grupowej i Komunikacji
  • Obsługa aplikacji pakietu biurowego
  • System obsługi poczty elektronicznej
  • System Zunifikowanej Komunikacji
  • Serwer Portalu GPE – oprogramowanie narzędziowe
  • Serwer relacyjnej bazy danych
  • Oprogramowanie systemowe

Łączna kwota wydatkowana w I etapie: 6 905 410,00 zł

W II etapie zrealizowano następujące zadania:

 • Montaż i konfiguracja elementów zestawów multimedialnych
 • System wpierający rekrutację do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Udzielenie  licencji, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu planowania i analiz budżetowych

Łączna kwota wydatkowana w II etapie: 3 125 430,00 zł

Aktualnie trwa realizacja Etapu III, w ramach którego realizowane są następujące zadania:  

 • Udzielenie licencji, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu finansowo-księgowego
 • Udzielenie licencji, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu kadrowego
 • Udzielenie licencji, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu płacowego
 • Udzielenie licencji, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu zarz. informacją o uczniu
  • System zarządzania informacją o uczniu
  • Planowanie organizacji placówki
  • Planowanie lekcji
 • Udzielenie  licencji, dostawa, instalacja i wdrożenie platformy edukacyjnej z zasobami multimedialnymi
  • Portal edukacyjny Gdańskiej Platformy Edukacyjnej
  • Multimedialne zasoby edukacyjne
 • Udzielenie  licencji, dostawa, instalacja i wdrożenie portalu oświatowego
  • Podsystem wsparcia GPE
  • Integracja systemu GPE
  • Serwer Portalu GPE - integracja

Łączna kwota jaka zostanie wydatkowana w III etapie: 5 934 560,00 zł

Zrealizowane dotychczas działania promocyjne:

W ramach umowy Wykonawca zrealizował następujące zadania:

 • zaprojektował znak graficzny  projektu GPE
 • opracował wytyczne dla identyfikacji graficznej projektu GPE do zastosowania w produktach projektu
 • opublikował w dniu 28.11.2012 roku w „Dzienniku Bałtyckim” ogłoszenie informujące o realizacji inwestycji
 • opracował informację o postępach w realizacji projektu do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdańska