PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie Przedszkola nr 52 i 73 oraz Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w projekcie SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Placówki zakwalifikowały się do udziału w nowym projekcie systemowym Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Gratulacje dla społeczności szkolnej i dyrekcji.

A
A

Placówki zakwalifikowały się do udziału w nowym projekcie systemowym Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Gratulacje dla społeczności szkolnej i dyrekcji.

Jak podają twórcy, projekt jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Adresowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Szkoły i przedszkola, które wdrożą przygotowane przez siebie w projekcie programy współpracy otrzymają certyfikaty wystawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest wdrożenie nowych modeli współpracy i rekomendacje dla systemowych rozwiązań formalno-prawnych określających ramy współpracy szkolnej (rodziców, uczniów i nauczycieli) i określenie praktycznych modeli. Wypracowane propozycje zostaną poddane ogólnopolskim konsultacjom.

Do udziału w projekcie zostały zaproszone szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych.  W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników i ok. 1034 szkół. W projekcie zaplanowano realizację:

  • badań sondażowych,
  • warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców,
  • konferencji,
  • wsparcie ekspertów,
  • 2 edukacyjne portale,
  • konkurs.

Podmioty uczestniczące w projekcie będą mogły wziąć udział w konkursie na najlepsze programy współpracy uczniowie – rodzice – nauczyciele. Przedstawiciele zwycięskich trzech szkół/ przedszkoli wezmą udział w wizycie studyjnej w Londynie. Projekt rozpoczął się w marcu br. i potrwa do końca lutego 2015 roku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Więcej informacji:  http://www.szkolawspolpracy.pl