PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie Fundusze

A
A
Gdańskie Fundusze, wsparcie inicjatyw aktywnych mieszkańców, zgłoś swój pomysł i zdobądź grant, 700 zł grupy nieformalne, 7000 zł organizacje pozarządowe
 

Zadaniem Gdańskich Funduszy jest pobudzanie aktywności społecznej Gdańszczanek i Gdańszczan oraz zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, dziejącego się w konkretnych dzielnicach Miasta. 

 

W tym roku chcemy jeszcze bardziej zachęcić do realizacji różnorodnych inicjatyw społecznych, bo wiemy jak potrzebne jest to mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta. Każda akcja wspierająca integrację, edukację, samorozwój i kreatywność w obecnych czasach jest na wagę złota.” – mówi Magdalena Skiba z Wydziału Rozwoju Społecznego – „Postanowiliśmy także uruchomić osobny fundusz, by poszerzyć możliwości organizacji inicjatyw promujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Gdańsk jest wymarzonym miastem do takich działań i aż szkoda nie wykorzystać jego sportowej infrastruktury.”  

 

Gdańskie Fundusze, czyli? 

Jak wyżej napisano, są ich cztery: 

 1. Gdański Fundusz Młodzieżowy , którego celem jest dofinansowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w bardzo różnej formie – od warsztatów artystycznych, ruchowych, edukacyjnych, aż po inicjatywy integracyjne jak np. urządzenie kącików zieleni, klubu osiedlowego, gry miejskiej lub koncertu.  
 2. Gdański Fundusz Sąsiedzki, przeznaczony na wszelkie inicjatywy organizowane na rzecz integracji sąsiedzkiej w dzielnicach, w szczególności: na obchody Gdańskich Dni Sąsiadów 2021, wydarzeń prorodzinnych (jak np. kluby rodziców, familiady) oraz wzmocnienie relacji i więzi sąsiedzkich. 
 3. Gdański Fundusz Senioralnywspierający działania skierowane do seniorek i seniorów, jak również realizowane przez osoby starsze, jak np. organizację wycieczek, warsztatów artystycznych, inicjatyw na rzecz rozwoju pasji, integracyjnych spotkań w ramach klubów seniora, jak również promujących wolontariat osób starszych.  
 4. Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjnypromujący realizację akcji związanych w następujących opcjach: 
 • Inicjatywy sportowe dla różnych grup mieszkańców – bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy poziom sprawności. 
 • Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdańska przy wykorzystaniu miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjną. 
 • Realizacja dzielnicowych inicjatyw sportowych dla mieszkańców Gdańska integrujących społeczność lokalną 
 • Promocja i konkretne działania w zakresie zdrowego stylu życia i związanych z tym korzyści.  

 

Kto może starać się o dofinansowanie? 

Pulę środków podzielono na dwie grupy realizatorów: grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe.  

 1. Grupy nieformalne to minimum 4 osoby zamieszkujące na terenie miasta Gdańska. W przypadku Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego grupa może składać się z osób w wieku od 13 do 26 lat, jednakże jeśli w grupie są tylko osoby niepełnoletnie, grupa musi mieć także pełnoletniego opiekuna. Grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 700 zł. 
 2. Organizacje pozarządowe – same nie muszą być zarejestrowanie w Gdańsku, ale ich oferta inicjatywy musi być skierowane stricte do Gdańszczanek i Gdańszczan. Organizacja może dostać dofinansowanie w wysokości do 7000 zł.  

Gdzie składać wnioski i do kiedy? 

Każdy z funduszy ma swojego operatora, który czuwa nad całą koordynacją naboru i konkursu, prowadzi konsultacje, sprawdza wnioski oraz przypomina o sprawozdaniach.  

Gdański Fundusz Młodzieżowy - operator: Stowarzyszenie Morena  

 • termin naboru: 15.03-06.04. 

 

Gdański Fundusz Sąsiedzki - operator: Fundacja RC 

 • termin naboru: 15.03-06.04. 

 

Gdański Fundusz Senioralny  - operator: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 

 

Uwaga tylko w przypadku nowego funduszu termin jest wydłużony do 20.04.   

Gdański Fundusz Rekreacyjno-Sportowy - operator: Fundacja RC 

 

Ważne fakty i liczby z edycji 2020! 

Wyniki zaprezentowane przez operatorów Gdańskich Funduszy w sprawozdaniach za rok 2020 należy uznać za duży sukces, biorąc pod uwagę pandemię COVID-19, która dopadła naszą rzeczywistość. Lockdown, zamknięcie szkół, wprowadzenie nauki zdalnej, troska o osoby starsze i z niepełnosprawnościami, obostrzenia dotyczące organizacji wydarzeń, brak możliwości wykorzystania infrastruktury miasta oraz konieczność przeniesienia wielu inicjatyw do przestrzeni online – to wszystko nie pozostało bez wpływu na liczbę zrealizowanych inicjatyw.  

Jednakże doświadczenie operatorów oraz zmiany wprowadzone po konsultacjach z Wydziałem Rozwoju Społecznego, umożliwiające modyfikację wniosków oraz przystosowanie ich do nowej rzeczywistości, pozwoliły na skuteczne przeprowadzenie 80% projektów.  

 

Liczba dofinansowanych projektów w 2020 roku: 

Łącznie: 224 inicjatywy, w tym 

 • 41 - grupy nieformalne, 16 – organizacje pozarządowe, w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego dla 2244 uczestników 
 • 35 - grupy nieformalne, 29 – organizacje pozarządowe, w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego dla 3250 uczestników 
 • 86 - grupy nieformalne, 17 – organizacje pozarządowe, w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego dla 2749 uczestników.