PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański Model Dostępnej Szkoły

Gdański Model Dostępnej Szkoły
Gmina Miasta Gdańska otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 350 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: "Gdański Model Dostępnej Szkoły" w ramach projektu pn.: "Dostępna szkoła”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym,  edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur.

Przedsięwzięcie  stanowi pilotaż działania "Szkoła bez barier” i w Gdańsku obejmie Szkołę Podstawową nr 85 oraz Szkołę Podstawową Specjalną nr 37.

W obu szkołach zostały przeprowadzone audyty w celu wskazania konkretnych rozwiązań, które należy wdrożyć, aby obie placówki były bardziej dostępne. Na etapie realizacji projektu zostanie opracowany Indywidualny Plan Poprawy Dostępności, który będzie wdrażany przez daną placówkę. Dzięki pozyskanym środkom w szkołach zostaną przeprowadzone remonty i prace modernizacyjne poprawiające dostępność, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Placówki zostaną doposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne spełniające kryteria Modelu Dostępnej Szkoły. Standardy opisane w Modelu mają charakter uniwersalny i planujemy wprowadzenie ich w każdym typie szkół, tj. w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych/ z oddziałami integracyjnymi, specjalnych. Projekt zorientowany na zapewnienie efektywnego pobierania edukacji w szkole przez każde dziecko, również to ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi m.in. z niepełnosprawności, uzdolnień, choroby czy trudności adaptacyjnych.

19_11_20_LOGO_dostepna_szkola_PION_2-01-2048x1548

Samo zwiększenie dostępności architektonicznej czy wyposażenie szkoły w sprzęt lub rozwiązania techniczne, nie zagwarantuje poprawy jakości edukacji czy faktycznego włączenia dziecka ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej. Analogicznie, wprowadzenie rozwiązań z obszaru podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, edukacji i wychowania czy rozwiązań organizacyjnych, bez jednoczesnego podjęcia działań skoncentrowanych na zwiększeniu dostępności architektonicznej i zakupie niezbędnego wyposażenia, może nie przynieść oczekiwanych efektów. Dlatego właśnie, w Modelu zaprezentowano podejście holistyczne, gdyż tylko takie gwarantuje faktyczne zwiększenie dostępności szkoły.

Projekt zakłada, że szkoła jest gotowa do przyjęcia każdego dziecka, elastycznie reaguje na potrzeby i wprowadza racjonalne dostosowania, kiedy są one konieczne. Jest to więc projekt, którego realizacja przyczyni się do zdobycia przez gminę doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus

logo ue