PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdański Dzień Profilaktyki w Szkołach - wyniki

Informacja prasowa dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na przygotowanie i realizację Gdańskiego Dnia Profilaktyki w Szkołach dla uczniów gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizujących programy profilaktyczne.

A
A

W ramach zadania 2.7 „Akcje profilaktyczne promujące zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Prowadzenie konkursu w placówkach realizujących programy profilaktyczne pn. Gdański Dzień Profilaktyki w Szkołach” zawartego w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017, Zespół ds. Profilaktyki Uzależnień GKRPA ogłosił w kwietniu  2016 r. konkurs  pt: „Gdański Dzień Profilaktyki w Szkołach” na przygotowanie i realizację Gdańskiego Dnia Profilaktyki w Szkołach dla uczniów gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizujących programy profilaktyczne.

Jego celem było  promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia wolnego od nałogów oraz rozwijanie  świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych. Forma zajęć była dowolna – scenariusz mógł być zrealizowany według własnego pomysłu i scenariusza przez zespół uczniów we współpracy z opiekunami.

Zgodnie z ustalonym terminem, scenariusze zajęć i sprawozdania z  ich realizacji  zostały nadesłane do dnia 12 czerwca  2017r. Prace konkursowe – sprawozdania, scenariusze zajęć, plakaty, zdjęcia, płyty CD przysłano z 11 placówek, tj.:

 • Szkoły Podstawowe – 5 zgłoszeń
 • Gimnazja – 1 zgłoszenie
 • Zespoły Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego – 2 zgłoszenia
 • Zespoły Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego / ZSS – 3 zgłoszenia

W konkursie udział wzięły następujące placówki:

 • Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Wczasy 3
 • Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Chłopska 64
 • Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Na Stoku 43
 • Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Smoluchowskiego 13
 • Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Modra 2
 • Gimnazjum nr 11, ul. Kłosowa 3
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. Batorego 26
 • Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1, ul. Tęczowa 1
 • Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 27, ul. Piastowska 35/37
 • Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2, ul. Stolema 59
 • Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13, ul. Startowa 9

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 13.06.2017 wyłoniła następujących laureatów:

a) w kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE

Wynik

Nazwa placówki

Wysokość nagrody w zł

I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdańsku,

ul. Na Stoku 43 

2000 zł

II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku,

ul. Chłopska 64

1500 zł

III miejsce

Szkoła Podstawowa nr 59 w Gdańsku,

ul. Modra 2

1000 zł

Wyróżnienie

Szkoła podstawowa nr 15 w Gdańsku,

ul. Smoluchowskiego 13

500 zł

 

b) w kategorii SZKOŁY GIMNAZJALNE

Wynik

Nazwa placówki

Wysokość nagrody w zł

I miejsce

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku,

ul. Stolema 59

2000 zł

II miejsce

Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 27 w Gdańsku,

ul. Piastowska 35/37

1500 zł

III miejsce

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku,

Ul. Batorego 26

1000 zł

Wyróżnienie

Gimnazjum nr 11 w Gdańsku,

ul. Kłosowa 3

500 zł

Pozostałym placówkom biorącym udział w konkursie zostaną przekazane podziękowania za zaangażowanie w działania profilaktyczne w ramach konkursu.

 

Joanna Buchholc (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego