Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej

A
A

logo_fepr
logo_umwp
logo_efs

 
Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej

W listopadzie 2019, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedłużono termin realizacji projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 3 Edukacja, Działania 3.3.: Edukacja zawodowa.

Projekt, który trwa od październiku 2016, będzie realizowany do końca października 2022 roku. Głównym celem projektu jest poprawa przyszłej zatrudnialności absolwentów klas kształcenia zawodowego. Z projektu skorzysta około 3 000 uczniów i nauczycieli dziewięciu gdańskich szkół zawodowych: Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Łączności, Państwowych Szkół Budownictwa, Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Energetycznych oraz Zespołu Szkół Morskich oraz Szkół Okrętowych i Technicznych „Conradinum”.

Uczestnicy projektu korzystają z modułu doradztwa zawodowego realizowanego w Centrum Rozwoju Talentów w Oliwie. Otrzymują tam możliwość uczestnictwa w warsztatach grupowych, a także konsultacji indywidualnych. Równolegle, w ramach projektu realizowane są eventy w szkołach – warsztaty podczas Rad Pedagogicznych oraz spotkania dla szkolnych doradców zawodowych i nauczycieli. Uczniowie biorą udział w wycieczkach zawodoznawczych, w ramach których mają możliwość zapoznania się z działalnością, możliwością zatrudnienia oraz warunkami pracy w wiodących firmach z regionu. Dzięki temu wsparciu uczestnicy rozwijają kompetencje i umiejętności, które ułatwiają wejście na rynek pracy oraz znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. Specjaliści i nauczyciele korzystając z doświadczenia doradców z Centrum Rozwoju Talentów doskonalą umiejętności w zakresie wspierania rozwoju zawodowego uczniów. Do dzisiaj z różnych form wsparcia zapewnianego przez doradców zawodowych skorzystało już ponad 1600 osób.

Projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcami. Uczniowie i nauczyciele praktycznej nauki zawodu mają możliwość skorzystania z praktyk i staży zawodowych. Uczniowie realizują 150 godzin płatnych praktyk/staży w ramach których zdobywają doświadczenie w realnych warunkach pracy oraz nabywają dodatkowe umiejętności. Do chwili obecnej staże zawodowe zrealizowała grupa około 1 100 osób. Docelowo z tej formy wsparcia skorzysta 2 750 uczniów, którzy uczą się w ponad 40 zawodach. O wartości tej formy wsparcia świadczą między innymi takie wpisy w dzienniczkach praktyk :„Wszystko co miłe szybko się kończy, nigdy nie zapomnę tych praktyk, to były najfajniejsze wakacje. Dużo się nauczyłam, zupełnie inaczej niż z książki” (uczennica Państwowych Szkół Budownictwa, która realizowała staż w lipcu 2019 roku).

Uczniowie, instruktorzy i nauczyciele praktycznej nauki zawodu biorą udział w atrakcyjnych szkoleniach, są to między innymi:

 • Kurs prawa jazdy kat B,
 • Kurs na operatora żurawi HDS z uprawnieniami UDT,
 • Kursy na operatora wózków widłowych, koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowej,
 • Kursy spawania,
 • Kursy komputerowe, w tym AUTO CAD, Kosztorysowanie, Revit Architecture, Red Hat System Administration,
 • Kurs na sternika motorowodnego,
 • Kursy dla barmanów, baristów oraz z zakresu carvingu,
 • Kursy na uprawnienia elektryczne,
 • Szkolenia na operatora bezzałogowego statku powietrznego z uzyskaniem świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami VLOS,
 • Szkolenie z obsługi programu CHEMCAD,
 • Szkolenie z analizy sensorycznej,
 • Kurs lutowania ręcznego w technologii PTH i SMT,
 • Kurs w zakresie nowoczesnych systemów nadwozi pojazdów samochodowych.

Z kursów i szkoleń skorzystało już ponad 800 uczestników. Dodatkowo w ramach projektu prowadzona jest współpraca z Wydziałem Mechanicznym i Chemicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie odbywają się zajęcia dla uczniów. 10 nauczycieli otrzymało dofinansowanie do dokształcania w formie studiów. Systematycznie uruchamiane są kolejne kursy i szkolenia, w tym te, które realizowane będą w nowych pracowniach, jakie powstają w ramach projektu zintegrowanego „Gdańsk Miastem Zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku”.

Wartość projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” to 13 015 921,59 zł, w tym 11 714 329,43 zł stanowi dofinansowanie unijne.


Wycieczka zawodoznawcza dla PSB, budowa Olivia Six, firma Pekabex
Wycieczka zawodoznawcza dla PSB, budowa Olivia Six, firma Pekabex
Fot. pracownicy CKZiU nr 1
 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, wycieczka zawodoznawcza CKZIU2
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, wycieczka zawodoznawcza CKZIU2
Fot. pracownicy CKZiU nr 1
 
 
Spotkanie z zawodem elektronik, przedstawiciel firmy Pendulum Instruments spółka z o.o. ,uczniowie ZSŁ
Spotkanie z zawodem elektronik, przedstawiciel firmy Pendulum Instruments spółka z o.o. ,uczniowie ZSŁ
Fot. pracownicy CKZiU nr 1