PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych od 1 września 2020 r. Informacje dla rodziców, uczniów i kadry pedagogicznej

Funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych od 1 września 2020 r. Informacje dla rodziców, uczniów i kadry pedagogicznej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
202003146183

 

Zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi, 1 września rozpoczynamy naukę w trybie stacjonarnym. W związku z tym zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania placówek na poszczególnym szczeblu edukacji dzieci i młodzieży.

- To ogromny sprawdzian dla nas wszystkich. Zwróćmy uwagę na to, że kiedy już wrócimy do placówek oświatowych to jest to też ten moment, kiedy my wracamy do społeczności. Zachowujmy się po prostu odpowiedzialnie, jest to nasza wspólna odpowiedzialność. Nie załatwi tego za nas dyrektor szkoły, nie załatwi tego organ prowadzący. Każda i każdy z nas musi rzeczywiście na własne potrzeby to przepracować - mówił prezydent Piotr Kowalczuk podczas odprawy dyrektorów gdańskich placówek oświatowych.

Żłobki/ Przedszkola

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

Plik do pobrania: Wytyczne-żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020 (3.97 MB)

Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-20-wrzesnia

Szkoły podstawowe/ Szkoły techniczne i licea ogólnokształcące

Na dzień 31.08.2020 r. rekomendujemy:

  1. Stosowanie maseczek/przyłbic podczas przerw w przestrzeni wspólnej – zarówno przez kadrę, jak i uczniów. Ostateczna decyzja należy do dyrektora placówki.
  2. Dokładny monitoring ruchu osób z zewnątrz na terenie placówki, z zachowaniem środków ochrony. Ograniczenie wpuszczania osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
  3. Procedury wewnętrzne uwzględniają możliwość organizacji różnych przestrzeni i wejść do placówki dla różnych grup uczniów. Dodatkowo analizowana jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeniach wspólnych, zwłaszcza korytarzach, w okolicy sklepików  szkolnych – ograniczenie miejsc gromadzenia czy kolejkowania.
  4. Nacisk na komunikację oraz racjonalizację procedur wewnętrznych; kluczowe jest minimalizowanie zagrożenia i pełna informacja o ścieżce kontaktu poszczególnych osób – dedykowane numery PPIS, szybki kontakt z dyrektorami Wydziału Rozwoju Społecznego, ścisła realizacja poleceń służb sanitarnych.

Pliki do pobrania:

dyrektorze_pamiętaj_ikony (309.86 KB)

Wytyczne_dla_szkół_i_placówek_–_wrzesień_2020 (126.08 KB)

Ponadto informujemy, że obecnie brak przeciwwskazań dotyczących kontynuacji najmów poza godzinami pracy placówki w czasie pozalekcyjnym przy zachowaniu przez najemcę obowiązujących wytycznych sanitarnych – przeniesienie obowiązku dezynfekcji na najemców oraz prowadzenie rejestrów osób uczestniczących.

Praca zdalna, nauczanie hybrydowe

Przejście na tryb pracy zdalnej jest bardzo prawdopodobne, dlatego najbliższy czas wykorzystujemy na podnoszenie kompetencji i dbałość o jakość dostępnego sprzętu IT – Miasto Gdańsk przygotowało dodatkowe oferty szkoleniowe dla kadry pedagogicznej

Dyrektorzy muszą szybko przećwiczyć wszystkie znane procedury i być gotowym na zmiany, gdy na przykład w związku z rozwojem epidemii zostaną zmienione strefy.

Jak organizować kształcenie w czasie epidemii w przypadku zmiany strefy na żółtą lub czerwoną - zalecenia dla dyrektorów szkół: https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow 

Aktualne rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

lex-dz-u-2020-1389-czasowe-ograniczenie (75.23 KB)

lex-dz-u-2020-1166-t-j-bezpieczenstwo-i-higiena-w (116.66 KB)

lex-dz-u-2020-493-szczegolne-rozwiazania-w-okresie (4) (185.81 KB)

lex-dz-u-2017-1657-rodzaje-innych-form-wychowania (90.71 KB)

Aktualne rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rozporządzenie 01.09.2020r. (171.88 KB)

OP-3 - pismo dot. rozporządzenia MRPiPS z dnia 28.08.2020 r. (102.26 KB)

Q&A Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września

https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

Plik do pobrania: 08-NEN-QA szkoła (26.85 KB)

Materiały edukacyjne z Sanepidu (dodatkowe wytyczne)

Pliki do pobrania:

Schemat postepowania (28.58 KB)

08-MEN-Bezpieczny powrót do szkół (17.34 MB)

08-MEN-Kryteria do zmiany trybu nauczania (19.54 KB)

08-MEN-Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka_1 (14.88 KB)

08-MEN-Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu_9 (16.68 KB)

08-MEN-Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną_2 (12.78 KB)

08-MEN-Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii_2 (11.86 KB)

08-MEN-Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków_7 (12.45 KB)

08-MEN-Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich_10 (11.71 KB)

08-MEN-Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku_6 (12.03 KB)

08-MEN-Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli_4 (12.03 KB)

 

Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_rodzice

 
Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_uczniowie-1